Strona główna

Informujemy, że są do odbioru decyzje stypendialne osób, które składały wnioski o stypendia (również zapomogi) i inne.

Proszeni są do odbioru decyzji w biurze cos przy ulicy Prószkowskiej (budynek 4) pokój P4-104.