Strona główna

Studenci, którzy chcą otrzymać indeks muszą wpłacić na indywidualne konto (podane na USOSweb) 4 zł do 10 grudnia 2017r. Po tym terminie wnioski o przygotowanie indeksu nie będą uwzględniane. Studenci którzy chcą otrzymać
indeks a nie złożyli podczas rekrutacji dodatkowego zdjęcia powinni dostarczyć zdjęcie do Biura Obsługi Studenta na Wydziale lub do COS (w "Łączniku") do 9 grudnia 2017r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów indeks nie jest dokumentem wymaganym i stanowi jedynie "pamiątkę z okresu studiów".