Strona główna

Szanowni studenci.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej wypłaty za miesiąc październik i listopad wypłacane są do 30 listopada.