Strona główna

Wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek o stypendium rektora wraz z oświadczeniem, stanowiącym integralną część wniosku, student składa w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w COS (pokój 104) w terminie do 17 października 2017