Strona główna

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za czerwiec 2017r.

19 czerwca 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

19 czerwca - 23 czerwca 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu