Strona główna

Dział Współpracy i Rozwoju przekaże do Centrum Obsługi Studenta listę osób, które uzyskały zaliczenie z Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości.  Na podstawie przekazanej listy pracownicy Centrum Obsługi Studenta dokonają odpowiedniego wpisu w suplemencie do dyplomu (na miejscu w Centrum Obsługi Studenta). Nie ma konieczności wizyty w Dziale Współpracy i Rozwoju przy ul. Prószkowskiej.

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach w danym semestrze.