Strona główna

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium Socjalnego dla studentów studiujących na Wydziale lektrotechniki, Automatyki i Informatyki  są do odbioru w Biurze Obsługi Studenta przy ul. Prószkowskiej 76 (budynek 4 pokój 104) od poniedziałku do piątku w godz. 08.30-11.00 i 11.30-14.30 oraz w soboty zjazdowe w godz. 8.00-11.00 i 11.30-14.00.