Strona główna

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium Socjalnego dla studentów studiujących na Wydziale Budownictwa i Architektury są do odbioru w Biurze Obsługi Studenta na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48 (pokój 102) od poniedziałku do piątku w godz. 08.30-11.00 i 11.30-14.30 oraz w soboty zjazdowe w godz. 8.00-11.00 i 11.30-14.00.