Strona główna

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania Stypendium Rektora są do odbioru na poszczególnych Biurach Obsługi Studenta od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.30 oraz w soboty zjazdowe w godz. 8.00-14.00.

  • Wydział Budownictwa i Architektury w Biurze Obsługi Studenta przy ul. Katowickiej 48
  • Wydział Ekonomii i Zarządzania w Biurze Obsługi Studenta przy ul. Luboszyckiej 7
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w Biurze Obsługi Studenta przy ul. Prószkowskiej 7
  • Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii w Biurze Obsługi Studenta przy ul. Prószkowskiej 7
  • Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Mikołajczyka 16 pok. 104