Strona główna

Od dnia 20 stycznia 2017r. w Biurze Obsługi Studenta przy ulicy Katowickiej 48, pokój 102 można odbierać decyzje w sprawie przyznania/odmowy stypendium rektora.