Strona główna

Od roku akademickiego 2015/2016 zmienią się zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb.

Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2015 r., ale już dzisiaj warto zapoznać się z nowymi zasadami ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Od roku akademickiego 2015/2016 wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2015 r. Złożenie wniosku po przyjętym w Uczelni terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Zasady ubiegania się o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne oraz zapomogę pozostają bez zmian. Druki wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego oraz zapomogi oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta w zakładce Pomoc materialna / Stypendia.