Strona główna

ZAPISY DO GRUP JĘZYKOWYCH
(dotyczy tylko studiów stacjonarnych I stopnia, grupy rozpoczynające lektoraty)                                                                                

Studenci rozpoczynający lektorat zapisują się do grup językowych elektronicznie.
Zapisy odbędą się przez portal Student dostępny pod adresem https://estudent.po.opole.pl. w następujących terminach:

24, 25, 26, 27, 28.   września 2015r             

  • o przynależności do danej grupy decyduje kolejność zapisu,
  • dostępny poziom grup z jęz. angielskiego i niemieckiego to B2

UWAGA !

 Zajęcia w grupach już istniejących odbywać się będą bez konieczności ponownego zapisywania się.