CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Studiowanie:

 1. Oświadczenie ELS.
 2. Podanie o rejestrację z kredytem punktowym.
 3. Podanie z przekroczonym kredytem punktowym.
 4. Podanie o przedłużenie czasu rejestracji z kredytem punktowym.
 5. Podanie o powtarzanie semestru.
 6. Podanie o ponowne powtarzanie semestru.
 7. Podanie o urlop.
 8. Podanie o zmianę wydziału, kierunku, specjalności lub_formy.
 9. Podanie o przeniesienie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni.
 10. Podanie o wznowienie studiów.
 11. Podanie ogólne.
 12. Podanie o indywidualną organizację studiów (IOS):
 13. Podanie ogólne dotyczące cudzoziemców na zasadach odpłatności.
 14. Druk ślubowania.
 15. Rezygnacja ze studiów.

Dyplomowanie: 

 1. Karta tematu pracy dyplomowej.
 2. Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy.
 3. Dodatkowe informacje do suplementu.
 4. Dodatkowe informacje do suplementu w języku angielskim.
 5. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
 6. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy.
 7. Porozumienie z firmą.
 8. Wniosek o przeprowadzenie w Politechnice Opolskiej egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych.

ERASMUS+:

 1. Program ERASMUS+ (karta okresowych osiągnięć studenta ,  informacje dot. wyjazdu).
 2. Wniosek o odbycie studiów w ramach programu ERASMUS+.

 Pozostałe:

 1. Wniosek o wydanie faktury VAT/faktury VAT proforma.