CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkodnictwie wyższym:

 • studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w
  szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, na zasadach
  określonych w ustawie;
 • uczelniane organizacje studenckie, a także działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające
  wyłącznie studentów lub studentów i nauczycieli akademickich, mają prawo występowania z
  wnioskami do organów uczelni lub do organów samorządu studenckiego w sprawach
  dotyczących studentów uczelni;
 • organy uczelni mogą przeznaczać środki materialne dla uczelnianych organizacji studenckich i
  stowarzyszeń;
 • organizacje przedstawiają władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych
  środków nie rzadziej niż raz w semestrze;
 • uczelniane organizacje studenckie podlegają rejestracji,
 • organem rejestrującym i prowadzącym rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest
  rektor;
 • Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu
  (regulaminu, deklaracji założycielskiej) z przepisami prawa i statutem uczelni.;
 • Rektor uchyla uchwałę organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodną z przepisami
  prawa, statutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją założycielską) tej organizacji.

 

Informacje o kołach naukowych działających na poszczególnych wydziałach:

 1. Wydział Budownictwa i Architektury,
 2. Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 3. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
 4. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki,
 5. Wydział Mechaniczny,
 6. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
 7. Ogólnouczelniane organizacje studenckie.

 

Do pobrania:

 1. Zarządzenie 14/2017 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów
 2. Załączniki do Zarządzenia 14/2017 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów:

 

Informacji w sprawie uczelnianych organizacji studenckich udziela: 

Dział Kształcenia Politechniki Opolskiej
Opole, ul. Mikołajczyka 5
tel. 77 4498332
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..