Strona główna

Zajęcia odwołane

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj informuje, że zajęcia w dniu 15 listopada 2016r. (wtorek) zajęcia ze studentami "Erasmus" zostają przeniesione z godz. 8:20 na godz. 9:15, sala bez zmian.

Dr inż. Brygida Klemens

Dr inż. Brygida Klemens informuje, że zajęcia PR techniques, autopresentation, public speaking w dniu 17 listopada 2016r. (czwartek), ze studentami ERASMUS zostają odwołane z powodu udziału w uroczystości 50-lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 1 grudnia 2016r. (czwartek), w godz. 11:55-13:35, w sali L-105c.

Dr inż. Jolanta Królczyk

Dr inż. Jolanta Królczyk informuje, że zajęcia z dni 3-14 paździenrika 2016r. zostaną odrobione w następujących terminach:

  • 28 listopada 2016r. (poniedziałek), godz. 8:20-9:15, Systemy rachunkowości gospodarki ekonomicznej (W), III TZiZC,  s. S-500,
  • 5 grudnia 2016r. (poniedziałek), godz. 8:20-9:15, Systemy rachunkowości gospodarki ekonomicznej (W), III TZiZC, s. S-500,
  • 12 grudnia 2016r. (poniedziałek), godz. 7:30-9:15, Organizacja produkcji (W), III TZiZC, s. S-500,
  • 28 listopada 2016r. (poniedziałek), godz. 11:55-14:30, Zarządzanie i marketing (W), IV TZiZC, ME-310,
  • 1 grudnia 2016r. (czwartek), godz. 15:30-17:05, Systemy rachunkowości gospodarki ekonomicznej (P), III TZiZC LP2, s. ME-308,
  • 8 grudnia 2016r. (czwartek), godz. 15:30-17:05, Systemy rachunkowości gospodarki ekonomicznej (P), III TZiZC LP1, s. ME-308,
  • 15 grudnia 2016r. (czwartek), godz. 15:30-17:05, Systemy rachunkowości gospodarki ekonomicznej (P), III TZiZC LP3, s. ME-308.

Konsultacje z dnia 28 listopada 2016r. (poniedziałek), zostają przeniesione na 1 grudnia 2016r. (czwartek), na godz. 8:20-10:00.

Mgr Katarzyna Piechota

Mgr Katarzyna Piechota informuje, że w dniu 8 czerwca 2016r. (środa) zajęcia z WF-u sekcyjnego w godz. 11:00-12:30 oraz 12:50-14:20 zostają odwołane.

Dr inż. Anna Zatwarnicka

Dr inż. Anna Zatwarnicka odwołuje w dniu 24 maja 2016r. zajęcia laboratoryjne z Zarządzania Projektem Informatycznym dla grupy angielskojęzycznej, (godz. 12:50 - 14:30).
Zajęcia zostaną odrobione w kolejne 2 poniedziałki w godzinach ustalonych ze studentami.

Mgr inż. Agnieszka Szegda

Mgr inż. Agnieszka Szegda informuje, że na prośbe studentów Mechatroniki rok II lp. III, odwołane zostały zajęcia laboratoryjne z miernictwa w mechatronice z dnia 20 maja 2016r. z godz. 10:05-11:45.
Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 6 czerwca 2016r. w godzinach 8.20-10.05.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis w dniu 23 maja 2016 r. odwołuje zajęcia dydaktyczne dla II-go roku Elektrotechniki stacj. II-go stopnia od godz. 11.55 – 13.35 (seminarium dyplomowe) i zajęcia dla II roku Elektrotechniki stacj. I-go stopnia laboratoria z TWN 1 i 2, które planowane są w godz. 14.40-18.00.
Zajęcia  zostaną odrobione w dniu 30 maja i 6 czerwca 2016 r.

Dr hab. Zofia Kostrzycka, prof. PO

Dr hab. Zofia Kostrzycka, prof. PO informuje o przeniesieniu zajęć z Analizy Matematycznej 2 (wykład) z 20 maja 2016r. na 23 maja 2016r. godz. 16.30 sla p-203.

Dr inż. Marta Bożym

Dr inż. Marta Bożym informuje, że w dniu 13 maja 2016r. zajęcia seminaryjne z przedmiotu "Zrównowazony rozwój a gospodarka odpadami" z II IS-GO II-go st. nie odbedą sie z powodu choroby prowadzącego.
Zostaną one odrobione po uzgodnieniu terminu ze studentami.