Strona główna

Zajęcia odwołane

Mgr inż. Paweł Majewski

Mgr inż. Paweł Majewski informuje, że laboratorium z przedmiotu "Informatyka II" z dnia 6 kwietnia 2016r. (środa) zostają przeniesione na dzień 23 marca 2016r. (środa), na godz. 8:20, w sali P3-108.

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że zajęcia w dniach 17-18 marca 2016r. zostają odwołane z powodu choroby.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.

Dr hab. inż. Mariusz Pelc, prof. PO

Dr hab. inż. Mariusz Pelc, prof. PO informuje, że zajęcia w dniu 17 marca 2016r. (czwartek), zostają odwołane.

Studenci są proszeni o zapoznananie się z materiałami dydaktycznymi dostępnymi na serwerze FTP.

Dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak informuje, że zajęcia w dniach 17 - 21 marca 2016r. zostają odwołane z powodu choroby.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Mgr inż. Artur Śliwiński

Mgr inż. Artur Śliwiński informuje, że zajęcia z przedmiotu "Projekt zespołowy systemu informatycznego" z dnia 15 marca 2016r. (wtorek), z godz. 18:00, po uzgodnieniu z studentami zostały przesunięte na dzień 22 marca 2016r. (wtorek), na godz. 16:15.

Dr Agnieszka Janeta

Dr Agnieszka Janeta informuje, że na prośbę studentów zajęcia z ekonomii menedżerskiej (I EKON s II st) dla grup L1, L2 i L3  zostają przeniesione z dnia 16 marca 2016r. (środa) na dzień 22 marca 2016r. (wtorek) według następującego harmonogramu:

  • grupa L2 godz. 11:00-11:45 sala L104,
  • grupa L1 godz. 11:50-12:35 sala L104,
  • grupa L3 godz. 12:40-13:25 sala L104.

W związku ze zmianami w dniu 16 marca 2016r. (środa) seminarium dyplomowe dla II EKON s I st odbędzie się w godz. 10:00-11:30, sala L107, a konsultacje 11:30-12:50 i 13:40-14:00, sala L107.

Zajęcia dla grup L4 i L5 oraz seminarium dyplomowe dla III EKON s I st pozostają bez zmian.

Dr inż. Regina Mazurek

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że zajęcia w dniach 16 - 18 marca 2016r. zostają odwołane z powodu choroby.

Mgr inż. Michał Najwer

Mgr inż. Michał Najwer informuje, że w dniu 17 marca 2016r. (czwartek), zajęcia z przedmiotu "Wybrane Techniki i systemy pomiarowe", o godz. 15:30, w sali C-104, dla kierunku Energetyka II, zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.