Strona główna

Zajęcia odwołane

Dr inż. Krzysztofa Żak

Dr inż. Krzysztofa Żak informuje iż zajęcia w dniu 9 maja 2017r. zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego
dotyczy to następujących zajęć:

  • Laboratorium - Struktury mechatroniczne maszyn wytwórczych MC-1 III MTR S-1 go st. LS3-ob1 z godz. 8:20
  • Wwykład - Struktury mechatroniczne maszyn wytwórczych MB-118 III MTR S-1 go st. LS3-ob1 z godz. 10:05
  • Laboratorium - obróbka ubytków MC-1 II MiBM SI-go st L3 z godz. 11:55
  • Laboratorium - obróbka ubytków MC-1 II MiBM SI-go st L1 z godz. 13:45

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr inż. Andrzej Kurek

Dr inż. Andrzej Kurek informuje, że zajęcia w dniach 8-12 maja 2017r. zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych indywidualnie z poszczególnymi grupami.

Dr inż. Marta Kurek

Dr inż. Marta Kurek informuje, że zajęcia w dniach 08-12 maja 2017r. zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych indywidualnie z poszczególnymi grupami.

Mgr inż. Dawid Drabik

Mgr inż. Dawid Drabik informuje, że zajęcia z przedmiotu Eksploatacja pojazdów i maszyn z dnia 5 maja 2017r., godz. 10:05 zostaną odrobione w dniu 12 maja 2017r. o godzinie 11:55.

Mgr inż. Agnieszka Materac

Mgr inż. Agnieszka Materac informuje, że z powodu zwolnienia lekarskiego odwołane zostają zajęcia z dnia 4 maja 2017r. o godz. 13:45 i 15:30 z Grafiki Inżynierskiej.
Zajęcia odrobione zostaną w późniejszym terminie.

Dr inż. Tomasz Olszowski

Dr inż. Tomasz Olszowski informuje, że w dniach 12 i 13 czerwca 2017r., zajęcia z przedmiotów Mechanika płynów - laboratorium (II MiBM L2 i L4 oraz II ICHiP) oraz Wentylacja i klimatyzacja - projekt (II ICHiP) nie odbędą się.
Powodem absencji prowadzącego będzie wyjazd służbowy.
Zajęcia zostaną odrobione awansem w dniu 6 czerwca 2017r., zgodnie z poniższym terminarzem:

  • 6 czerwca 2017r. godz. 11:55 II MiMB L2 - mechanika płynów (L), H-116
  • 6 czerwca 2017r. godz. 13:45 II MiMB L4 - mechanika płynów (L), H-116
  • 6 czewrca 2017r. godz. 15:30 II ICHiP - mechanika płynów (L), H-116
  • 6 czerwca 2017r. godz. 17:05 II ICHiP - wentylacja i klimatyzacja (P), E-21

Dr Anna Kuczuk

Dr Anna Kuczuk informuje studentów I WM E+MiBM+MTR+T, S I-go st., W1, że w dniu 31 maja 2017r. zajęcia z przedmiotu „Podstawy ekonomii podmiotów gospodarczych" nie odbędą się.
Termin odrabiania zajęć: 18 maja 2017r., godzina 15.30-17.05, sala B-222

Dodatkowo informuje studentów II ENG NS 1-go st, że w dniu 27 maja 2017r. zajęcia z przedmiotu „Podstawy ekonomii podmiotów gospodarczych" nie odbędą się. Termin odrabiania zajęć: 13 maja 2017r., godzina 15.30-17.05, sala dziekańska WM.

Dr hab. inż. Anna Król, prof. PO

Dr hab. inż. Anna Król, prof. PO informuje, że wykład z Konstrukcji Budowlanych (II rok IŚ) przewidziany na dzień 27 kwietnia 2017r. godz. 10.00 nie odbędzie się z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odrobione po uzgodnieniu ze studentami dogodnego terminu.

Dr inż. Mariusz Tańczuk

W dniu 25 kwietnia 2017r. zajęcia z dr inż. Mariuszem Tańczukiem z grupą III ENG S 1-go st. LPS1 projekt Audyt energetyczny obiektów przemysłowych (godz. 15:30-17:05) zostają odwołane z powodu studyjnego wyjazdu studentów w ramach działalności SKN Kociołek.
Zajęcia zostaną odpracowane w maju 2017r. w terminie ustalonym ze studentami po ich powrocie.