Strona główna

Zajęcia odwołane

Mgr inż. Ewelina Podgórni

Mgr inż. Ewelina Podgórni informuje, że zajęcia w dniach 4 - 11 kwietnia 2016r. zostają odwołane z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Dr inż. Dariusz Pączko

Dr inż. Dariusz Pączko informuje, że w dniu 1 kwietnia 2016r. (piątek), ćwiczenia z Matematyki 2, dla studentów kierunku budownictwo, grupa C4, semestr 2, rozpoczną się o godz. 10:00 i zostaną skrócone do 45 minut.

Zajęcia zostaną odrobione w trzech kolejnych tygodniach przez wydłużenie ćwiczeń o 15 minut, tzn. ćwiczenia będą w godz. 10:00-11:45.

Dr inż. Janusz Kołodziej

Dr inż. Janusz Kołodziej informuje, że:

1. Elektronika i energoelektronika II - lab.  z dnia 3 kwietnia 2016r. (niedziela), godz. 13:00-15:20, dla studentów III ELE ns. I-go st. W1 C1 L2 P2 zostają przeniesione na dzień 17 kwietnia 2016r. (niedziela), na godz. 16:40-19:00, sala P1-117,
2. Elektronika i energoelektronika II - wykład. z dnia 3 kwietnia 2016r. (niedziela), godz. 15:30-16:40, dla studentów III ELE ns. I-go st. W1 C1 zostają przeniesione na dzień 24 kwietnia 2016r. (niedziela), na godz. 16:40-17:50, sala P1-114.

Dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak informuje, że w związku ze spotkaniem służbowym w dniu 1 kwietnia 2016r. (piątek), w godz. 11:00-12:30, ćwiczenia z analizy matematycznej 2 zostają przesunięte zgodnie z harmonogramem:

  • AiR, C2 - zamiast w godz. 11:00-11:45 odbędą się w godz. 10:05-10:50 w LA -16,
  • INF, W3, C7  zamiast w godz. 11:55-12:40 odbędą się w godz. 12:50-13:35 w LA-16.

Dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, prof. PO

Dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, prof. PO informuje, że zajęcia z materiałoznawstwa, dla grupa C3 logistyka sem. 2, z dnia 1 kwietnia 2016r. (piątek), zostają przeniesione na dzień 8 kwietnia 2016r. (piątek), w tej samej sali o tej samej godzinie.

Dr inż. Joanna Boguniewicz-Zabłocka

Dr inż. Joanna Boguniewicz-Zabłocka informuje, że:

  • zajęcia z dnia 4 kwietnia 2016r. (poniedziałek), godz. 11:55 Biologiczne Oczyszczanie ścieków dla I roku IŚ - specjalność GWS zostają przeniesione na dzień 13 kwietnia 2016r. (1,5  godz.) oraz 18 kwietnia 2016r. (1godz),
  • zajęcia z dnia 6 kwietnia 2016r. (środa), godz. 11:55 Gospodarka wodna w przemyśle dla III roku IŚ odbędą się w dniu 27 kwietnia 2016r. (środa).

Dr inż. Małgorzata Adamska

Dr inż. Małgorzata Adamska informuje, że zajęcia, konsultacje oraz seminarium dyplomowe w dniach 8 - 15 kwietnia 2016r. zostają odwołane z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

Odowołane zajęcia zostaną odrobione:

  • seminarium dyplomowe - odrobione zostaną 1 kwietnia 2016r. (piątek) od godz. 10:30 do 13:00 L-113,
  • Zajęcia z Ekonomią społeczną  - zostaną odrobione w dniu 8 czerwca w ramach udziału w całodniowej konferencji „ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ REGIONALNY W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego  sala na Ostrówku - godzina 9:30 do 15:00,
  • zajęcia z Zarządzaniem  - odrabiane zostaną poprzez wykład przedłużony o 30 minut w dniach 31 marca, 7 oraz 21 kwietnia 2016r.

Mgr inż. Tomasz Stach

Mgr inż. Tomasz Stach informuje, że zajęcia II-go roku Informatyki (W1L2P2) z Systemów Operacyjnych II, w dniu 4 kwietnia 2016r. (poniedziałek), godz. 11:00, sala P3-106, zostają odwołane w związku z wyborczym posiedzeniem Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Odowłane zajęcia z ostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Mariusz Pelc, prof. PO

Dr hab. inż. Mariusz Pelc, prof. PO informuje, że zajęcia w dniu 31 marca 2016r. (czwartek) zostają odwołane.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.