Strona główna

Zajęcia odwołane

Dr inż. Anna Zatwarnicka

Dr inż. Anna Zatwarnicka odwołuje w dniu 24 maja 2016r. zajęcia laboratoryjne z Zarządzania Projektem Informatycznym dla grupy angielskojęzycznej, (godz. 12:50 - 14:30).
Zajęcia zostaną odrobione w kolejne 2 poniedziałki w godzinach ustalonych ze studentami.

Mgr inż. Agnieszka Szegda

Mgr inż. Agnieszka Szegda informuje, że na prośbe studentów Mechatroniki rok II lp. III, odwołane zostały zajęcia laboratoryjne z miernictwa w mechatronice z dnia 20 maja 2016r. z godz. 10:05-11:45.
Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 6 czerwca 2016r. w godzinach 8.20-10.05.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis w dniu 23 maja 2016 r. odwołuje zajęcia dydaktyczne dla II-go roku Elektrotechniki stacj. II-go stopnia od godz. 11.55 – 13.35 (seminarium dyplomowe) i zajęcia dla II roku Elektrotechniki stacj. I-go stopnia laboratoria z TWN 1 i 2, które planowane są w godz. 14.40-18.00.
Zajęcia  zostaną odrobione w dniu 30 maja i 6 czerwca 2016 r.

Dr hab. Zofia Kostrzycka, prof. PO

Dr hab. Zofia Kostrzycka, prof. PO informuje o przeniesieniu zajęć z Analizy Matematycznej 2 (wykład) z 20 maja 2016r. na 23 maja 2016r. godz. 16.30 sla p-203.

Dr inż. Marta Bożym

Dr inż. Marta Bożym informuje, że w dniu 13 maja 2016r. zajęcia seminaryjne z przedmiotu "Zrównowazony rozwój a gospodarka odpadami" z II IS-GO II-go st. nie odbedą sie z powodu choroby prowadzącego.
Zostaną one odrobione po uzgodnieniu terminu ze studentami.

Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO

Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO informuje, że seminarium magisterskie z dnia 19 maja 2016r. przeniesione jest na dzień 24 maja 2016r. godz. 16.15-17.45.

Dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, prof. PO

Dr hab. inż Maria Madej-Lachowska, prof. PO informuje, że zajęcia grupy C3 - II semestr logistyki - ćwiczenia z materiałoznawstwa z dnia 20 maja 2016r. (piątek), zostają przeniesione na dzień 12 maja 2016r. (środa), na godz. 13:00 - 14:30, w sali 208 - Ozimska.

Mgr Katarzyna Piechota

Mgr Katarzyna Piechota informuje, że zajęcia z WF-u sekcyjnego w dniach 11 - 12 maja 2016r., zostają odwołane z powodu konferencji i warsztatów Olimpiad Specjalnych w tych dniach na WWFiF.

Mgr inż. Magdalena Ciesielska

Mgr inż. Magdalena Ciesielska odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach 26-28 kwietnia 2016r. z powodu choroby.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.