Strona główna

Wydział Mechaniczny

Informacja dla prowadzących zajęcia

Informacje na temat zajęć odwołanych / przeniesionych / odrabianych proszę wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wysyłając informacje proszę korzystać z uczelnianych adresów email (domena @po.opole.pl lub @doktorant.po.edu.pl), wiadomości wysyłane z innych adresów nie będą umieszczane na stronie.
W treści, lub temacie e-maila powinna znajdować się informacja studentów jakiego wydziału dotyczy komunikat.

Mgr inż. Robert Owsiński

Mgr inż. Robert Owsiński informuję, że zajęcia w dniach 25 oraz 27 kwietnia 2017r. nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia przypadające na dni nieobecności zostaną odrobione w ustalonym ze studentami terminie.

dr inż. Mariusz Graba

Dr inż. Mariusz Graba informuje, że ze względu na wyjazd służbowy zajęcia w dniach 26-27 kwietnia 2017r. zostały odwołane.

dotyczy to następujących zajęć:

 • zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Robotyka z teorią sterowania, planowo mające się odbyć dnia 26 kwietnia 2017r., godz. 8:20 – 10:00
 • wykład z przedmiotu Robotyka z teorią sterowania, planowo mające się odbyć dnia 26 kwietnia 2017r., godz. 13:45 – 15:25
 • wykład z przedmiotu Programowanie mikrokontrolerów, planowo mający się odbyć dnia 27 kwietnia 2017r., godz. 11:00 – 13:35

Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony ze studentami.

Dr inż. Krzysztof Prażnowski

dr inż. Krzysztof Prażnowski

Dr inż. Krzysztof Prażnowski informuje, że ze względu na wyjazd służbowy zajęcia projektowe z przedmiotu: Technologia napraw I MiBM II-go st,planowo mające się odbyć dnia 24 kwietnia 2017r., godz. 11:55 – 14:30, godz 14:40 - 17:05
oraz Laboratoria z Eksploatacji i serwisowania urządzeń mające odbyć się 27 kwietnia 2017r.,I MTR S II-go - zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony ze studentami.

Dr Zyta Szylicka

Dr Zyta Szylicka Informuje, że w związku z wyjazdem na konferencję zajęcia w dniu 27 kwietnia 2017r. nie odbędą się.
Zajęcia te zostaną odrobione wg następującego harmonogramu:

 • ćwiczenia z przedmiotu „Matematyka - II" dla grupy I WM E+MiBM+MTR S 1-go st C1 dnia 25 kwietnia 2017r. w godz. 15.30-17.05, ME-211;
 • ćwiczenia z przedmiotu „Matematyka - II" dla grupy I WM E+MiBM+MTR S 1-go st C2 dnia 24 kwietnia 2017r. w godz. 15.30-17.05, MB-116;
 • konsultacje dnia 25 kwietnia 2017r. w godz. 13.45-15.15, S-204.

Dr inż. Piotr Bębenek

Dr inż. Piotr Bębenek informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017r. zajęcia będą trwały 45 min od 13.45. zajęcia zostają odwołane w związku z akredytacją na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.
Wystąpienia publiczne – sztuka wywierania wpływu na ludzi, I MTR s.II-go st WC - zajęcia zostana odrobione po ustaleniu ze studentami.

Dr inż. Andrzej Bieniek

Dr inż. Andrzej Bieniek Informuje studentów II MTR – MPiM S II, że ze względu na wyjazd służbowy zajęcia projektowe z przedmiotu Mechanizmy Podwozia planowo mające się odbyć dnia 25 kwietnia 2017r., godz. 10:05 – 11:45 zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony ze studentami.

Mgr inż. Agnieszka Materac

Mgr inż. Agnieszka Materac informuje, że zajęcia w dniach 23 oraz 27 kwietnia 2017r. nie odbędą się z powodu wyjazdów.
Zajęcia z "Mechaniki Ogólnej" odrobione zostaną w dniu 21 maja 2017r. godz. 8:20., termin odrobienia zajęć z "Grafiki Inżynierskiej" zostanie ustalony na najbliższych zajęciach.

Dr inż. Roland Pawliczek

Dr inż. Roland Pawliczek informuje, że z powodu uciążliwości remontu ocieplenia skrzydła D budynku Wydziału Mechanicznego w dniu 20 kwietnia 2017r. odwołano wykład: Modelowanie i symulacja w projektowaniu, sala MD-117, I MTR S II-go st.
Wykład zostanie odrobiony w terminie uzgodnionym ze studentami.

Dr Dorota Anders

Dr Dorota Anders informuje, że zgodnie z ustaleniami ze Studentami I r. studiów niestacjonarnych Inżynierii Środowiska, specjalności Gospodarka Ściekami i Odpadami, zajęcia z 14 maja 2017r. zostaną zrealizowane w dniu 23 kwietnia 2017r., w godz. 8.20-11.45 w sali E208a.

Dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. PO

dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. PO informuje, że zajęcia z dnia 22 kwietnia 2017r. zostały przełożone na następujące terminy:

 • Metrologia Techniczna z godz. 13.45 I WM NS C1 będzie odrobiona 13 maja 2017r o godz. 10.05
 • Automatyka i Robotyka III MiBM NS będzie odrobiona 13 maja 2017r. o godz. 18.05.

Dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO

Dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO informuje, że ze względu nad dwa wyjazdy konferencyjne (19-20 kwietnia 2017r. oraz 25-27 kwietnia 2017r.) ,następujące zajęcia:

 • Technologia maszyn, B118, IIMTR 1st - wykład
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAP-CAM, B118, MiBM, KWIWiJ, 2st - wykład i projekt
 • Zintegrowane systemy wytwarzania, W, B325 I MiBM 2st - wykład

zostaną odpracowane w ustalonym wraz ze studentami terminie.