Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dr inż. Regina Mazurek

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że zajęcia w dniu 20 maja 2017 (sobota) zostają odwołane.

Termin i forma odrobienia zajęć zostaną ustalone ze studentami.

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO Z powodu wyjazdu służbowego w dniu 2 czerwca 2017r. zajęcia z II TZiZC z przedmiotu Statystyka ogólna, II TZiZC, Lp3, 15.30-17.05 zostają odwołane i przeniesione na dzień 19 maja 2017r., godz. 17.15-18.50 sala E308.

Dr inż. Katarzyny Rudnik

Dr inż. Katarzyny Rudnik informuje, że zajęcia z dni 20-27 kwietnia 2017r. zostaną odrobione zgodnie z następującym harmonogramem:

  • III ZIP stac I-go st W - Wybrane języki programowania, 2 czerwca 2017r. (piątek), godz 13:45-15:25, sala Oz 110;
  • II ZIP stac II-go st LPS2 ZL - Seminarium magisterskie II, 18 czerwca 2017r. (czwartek), godz. 13:45-15:25, sala S 421;
  • III ZIP stac I-go st LPS2 - Seminarium dyplomowe II, 1 oraz 8 czerwca 2017r. (czwartek), godz. 13:45-15:25, sala S 400;
  • I ZIP ns II-go st ZL:
    • wykład Informatyka w logistyce, 10 oraz 17 czerwca 2017r. (sobota), godz. 7:30-8:15, sala S 206;
    • praca przejściowa,  10 czerwca 2017r. (sobota), godz. 17:15-19:30, sala S 205.

Mgr Edyta Dohner

Mgr Edyta Dohner informuję studentów I TZiZC_S_Ist_L2 o odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniu 18 maja 2017r. z przedmiotu Chemia II (2L).
Zajęcia zostaną odrobione 31 maja 2017r., s. L-215, godz. 8.20 – 10.00.

Dr inż. Alfred Paszek

Dr inż. Alfred Paszek odwołuje zajęcia seminaryjne i wykład z przedmiotu Zarządzanie wiedzą w dniu 18 maja 2017r. oraz zajęcia projektowe z przedmiotu Zarządzanie wiedzą z godz. 13.45 w dniu 19 maja 2017r.
Terminy odrabiania zajęć zostały uzgodnione ze studentami.

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobala

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobala informuje, że w dniu 17 maja 2017r. wraz ze studentami będzie uczestniczyła w konferencji: Erasmus Partnership Conference 2017.

Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń

Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń informuje, że konsultacje w dniu 18 maja 2017r. (czwartek), z godz. 16:10-17:05, sala S-206 zostają przeniesione na dzień 19 maja 2017r.(piątek) godz. 11:30-12:50, sala Oz-101.

Dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda

Dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda informuje, że w dniu 17 maja 2017r. (środa) zajęcia z podstaw żywienia człowieka zostają przełożone na wtorek 30 maja 2017r. na godzinę 15.30.

Mgr inż. Krystian Ryszczyk

Mgr inż. Krystian Ryszczyk informuje, że zajęcia w dniu 15 maja 2017r. z Grafiki Komputerowej III ZIP stac I-go st LPS1 o godz. 11:55 - 13:25 oraz zajęcia z Grafiki Inżynierskiej I ZIP stac I-go st L1 o godz. 13:45-15:25 zostają
odwołane.
Odrabianie zajęć odbędzie się w terminie ustalonym ze studentami poszczególnych grup.

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk informuje, że zajęcia z dnia 2 czerwca 2017r. (), z przedmiotu "Statystyka ogólna (LP1)" dla II TZiZC zostają przeniesione na dzień 17 maja 2017r. (środa), na godz. 11:55-13:35, sala E308.

Dr Żaneta Pruska

Dr Żaneta Pruska informuje że:

  • laboratorium z przedmiotu Mikrobiologia techniczna (2L) dla grupy LPS1, II TZiZC_S_Ist z dnia 18 maja 2017r. (czwartek), zostaje przeniesione na dzień 15 maja 2017r. (poniedziałek), na godz. 13:45-15:25, sala ME-311a,
  • laboratorium z przedmiotu Mikrobiologia techniczna (2L) dla grupy LPS3, II TZiZC_S_Ist z dnia 19 maja 2017r. (piątek), zostaje przeniesione na dzień 2 czerwca 2017r. (czwartek), na godz. 8:20-10:05, sala ME-311.