Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Inżynieria systemów i analiza systemowa dla II LOG stac. 1-go st LP4, zostają przeniesione z dnia 20.10.2017r. na dzień 03.11.2017 na godz. 14:40 sala 305.

dr Andrzej Kozdraś

Wykłady: Systemy Informacyjne w Logistyce (dla 7 sem. Logistyka) i Bezpieczeństwo Informacji (dla 7 sem. Inżynieria Bezpieczeństwa) w dniu 24.10.2017 zostają odwołane. Pozostałe zajęcia w tym dniu - bez zmian. O terminie odrobienia zaległości poinformuję po uzgodnieniach ze starostami lat.

dr Barbara Wasilewska

Informuję, że w dniu 23.10 br. zajęcia z przedmiotu Prawo krajowe i międzynarodowe dla IV roku IB, grupa S2 nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik

Informuje, że zajęcia z Wyceny przedsiębiorstw logistycznych oraz konsultacje w dniu 19.10.2017 zostają odwołane. Wszystkie zajęcia zostaną odrobione w 11 tygodniu zajęć.

dr inż. Piotr Wittbrodt

Dr inż. Piotr Wittbrodt informuje, że zajęcia dydaktyczne w dniu 25.10.2017 zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję.
Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO informuje, że zajęcia dydaktyczne w dniu 26.10.2017, 02.11.2017, 09.10.2017 oraz 28.10.2017 zostają odwołane.
Wszystkie zajęcia zostały lub zostaną odrobione zgodnie z ustalonym harmonogramem.

dr inż. Adam Deptuła

Informuje, że:
1. zajęcia z przedmiotu KOMPUTEROWA OPTYMALIZACJA SIECI LOGISTYCZNYCH- wykład dla I ZIP stac II- go ST ZL WCLPS lut2017, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19.10.2017 r. na dzień 30.11.2017 r., na godz. 16.25- 17.55, sala S-205
2. zajęcia z przedmiotu BADANIA OPERACYJNE- laboratorium dla II ZIP stac. I- go ST L1, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19.10.2017 r. na dzień 16.11.2017 r., na godz. 17.35- 19.05, sala S-504.

Dr inż. Zbigniew Buryn

Informuje, że zaległe zajęcia z przedmiotu "Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania" dla IV rok ZIP, 1 stopnia, stacjonarne odbędą się dnia 17.10.2017. o godz. 17:00, sala s-208 Lipsk.

Dr hab. inż. Sławomir Zator

Seminarium mgr dla ZIP II st. ZP w dniu 23-10-2017 r. zostają odwołane z powodu udziału wykładowcy w szkoleniu wojskowym.

Mgr inż. Małgorzata Dendera–Gruszka

Mgr inż. Małgorzata Dendera–Gruszka informuje, że zajęcia z Inżynierii systemów i analizy systemowej z dn 13.10.2017 dla II LOG stac I-go st LP3 zostają przeniesione na 27.10.2017 od godz. 14:40 – 16:15.

Dr inż. Monika Wengel

Dr inż. Monika Wengel informuje, że zajęcia w dniu 12 października 2017r. (czwartek) zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję.

Odowłane zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje studentów II i IV roku TZiZC o odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) z powodu wyjazdu służbowego.

Zajęcia odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony ze studentami.