Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO

Dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO informuje, że zajęcia z przedmiotów przedstawionych poniżej w dniu 27 marca 2017r. zostają odwołanie:

 • 09.15 - 10.50 Podstawy zarządzania, I ZIP stac. I-stopień
 • 11.00 - 12.40 Seminarium dyplomowe, III Log stac. I stopień
 • 13.45 - 14.30 Podstawy zarządzania, I Log stac. I stopień
 • 15.30 - 16.15 Zarządzanie przedsiębiorstwem, III-Log stac. I-go stopnia
 • 16.20 - 17.50 Zarządzanie logistyczne, I-log stac. 2-go stopnia.

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że wykład z Zarządzania produkcją i usługami dla II LOG stac I-go st w dniu 28 marca 2017r. (wtorek) odbędzie się w ramach panelu dyskusyjnego Inteligentny Przemysł 4.0 na Ogólnopolskim Kongresie Branży Spożywczej w CWK Opole.

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka informuje, że w związku z trwającym Tygodniem Logistyki (27.03.2017 – 31.03.2017) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki, sala S-208 jest zarezerwowana dla celów związanych z tym projektem.

Zajęcia planowo mające się odbyć w sali S-208 są przeniesione do następujących pomieszczeń:

 • Poniedziałek 27 marca 2017r.:
  • Podstawy zarządzania I ZIP stac I-go st. – sala S-305,
  • Podstawy proj. inż. II ZIP stac I-go st. – sala S-400.
 • Wtorek 28 marca 2017r.:
  • Przedmiot humanistyczny 2; Socjologia I ZIP stac I-go st. – sala S-200.
 • Czwartek 30 marca 2017r.:
  • Wybrane języki progr. III ZIP stac I-go st – sala S-500,
  • Zarządzanie wiedzą I ZIP stac II-go st – sala S-500.

Mgr inż. Joanna Moczko

Mgr inż. Joanna Moczko informuje, że zajęcia z przedmiotu Elementy informatyki i technik komputerowych dla grupy L2 pierwszego roku kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka z dnia 30 marca 2017r. (czwartek), zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 4 kwietnia 2017r. (wtorek), w godz. 8:20-10:00, w sali ME308.

Mgr inż. Ewa Polańczyk

Mgr inż. Ewa Polańczyk informuje studentów II i III roku TZiZC, że w dniu 27 marca 2017r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Katarzyna Hys

Dr hab. inż. Katarzyna Hys informuje, że zajęcia w dniu 30 marca 2017r. (czwartek) zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Odwołane zajęcia zostaną odrobine zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dr Żaneta Pruska

Dr Żaneta Pruska informuje o przeniesieniu zajęć dydaktycznych II TZiZC_S_Ist, grupy laboratoryjnej LPS1 z przedmiotu  Mikrobiologia techniczna (2L) z dnia 6 kwietnia 2017r. (czwartek) na dzień 7 kwietnia 2017r. (czwartek), na godz. 8:20-10:00, s. ME-311.

Dr inż. Marek Wasilewski

Dr inż. Marek Wasilewski informuje, że zajęcia dydaktyczne, które nie odbyły się w dniach 9-10 marca 2017r. zostaną odrobione zgodnie z harmonogramem:

 • Systemy komputerowego wspomagania CAX (P):  III IB PS2 - 27 marca 2017r. (poniedziałek), godz. 15:30-17:05 - sala S 506,
 • Systemy komputerowego wspomagania CAX (P):  III IB PS1 - 3 kwietnia 2017r. (poniedziałek), godz. 15:30-17:05 - sala S 506,
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych (P): II ZIP L3 - 23 marca 2017r. (czwartek), godz. 19:00-20:30 - sala OZ 110,
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (L): III ZIP LPS2: 24 marca 2017r. (piątek), godz. 11:55-13:25 - sala OZ 10,
 • Zintegrowane systemy wytwarzania (W): III ZIP - 7 kwietnia 2017r. (piątek), godz. 11:55-13:25 - sala OZ 110,
 • Podstawy projektowania inżynierskiego (C): II ZIP C2: 6 kwietnia 2017r. (czwartek), godz. 19:00-20:30 - sala OZ 110.

Dr inż. Piotr Wittbrodt

Dr inż. Piotr Wittbrodt informuje, że zajęcia z dnia 28 lutego 2017r. (wtorek), będą odrobione zgodnie z harmonogramem:

 • Organizacja systemów produkcyjnych (wykład) - 23 marca 2017r. (czwartek), godz. 16:55-18:25, S-208,
 • Organizacja systemów produkcyjnych - ćwiczenia, gr. C3 - 28 marca 2017r. (wtorek), godz. 15:30-17:00, S-205,
 • Organizacja systemów produkcyjnych - ćwiczenia, gr. C1 - 6 kwietnia 2017r. (czwartek), godz. 16:55-18:25, S-208.

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO informuje, że zajęcia w dniach 23-24 marca 2017r. zostają odwołane z powodu choroby.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Lech Nawrocki, prof. PO

Dr hab. inż. Lech Nawrocki, prof. PO informuje, że w dniu 22 marca 2017r. (środa), zajęcia z przedmiotu Technika chowu zwierząt a zdrowa żywność (P, W), godz. 7:30-10:00, dla III TZiZC LP1, zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie

Mgr inż. Aleksandra Otawa

Mgr inż. Aleksandra Otawa informuje że laboratorium z ZPiU dla II ZIP NS L2 odbędzie się w dniu 19 marca 2017r. (niedziela), w godz. 17:50-19:20, w sali Oz-109.