Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab.inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje studentów II, III, IV roku kierunku TZiZC, że w dniach 07-10.11.2017 roku zajęcia zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

Dr Czesław Górecki

Dr Czesław Górecki informuje, że wykład z Fizyki dla I roku IB+L,1 stopnia, stacjonarne zostaną przeniesione z dnia 6.11.2017 godz. 8:20 na dzień 6.11.2017 godz. 7:50

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz informuje, że w dniu 07.11.2017 konsultacje oraz zajęcia z przedmiotów: Zarządzanie zasobami w projekcie I ZiP stac. II-go st ZP, Praca przejściowa I ZiP stac. II-go st ZL zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
Zarządzanie zasobami w projekcie (P) zostaną odrobione w dniu 28.11.17 godz. 15.45-17.15 OZ-09.
Praca przejściowa zostanie odrobiona w dniu 21.11.17 godz. 15.45-17.15 OZ-09.

mgr inż. Sławomir Czabaj

Informuję, że zajęcia z Komputerowego wspomagania projektowania oraz Projektowania technologicznego w dniach 8, 15 i 29 listopada 2017 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie po konsultacji ze studentami.

dr inż. Monika Wengel

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Logistyka produkcji ĆW dla III rok Logistyki, 1 stopnia, stacjonarne, grupa C1 zostają przeniesione z dnia 2.11.2017 r. na dzień 23.11.2017 r., na godz. 13.45 - 15.25, sala S-304.
Następnie zajęcia z przedmiotu Usługi logistyczne W dla III rok Logistyki, 1 stopnia, stacjonarne, zostają przeniesione z dnia 2.11.2017 r. na dzień 23.11.2017 r., na godz. 15.30-17.05, sala S-206.

mgr Izabela Czabak-Górska

Zajęcia prowadzone z mgr Izabelą Czabak-Górską w dniu 2.11.2017r. dla grup II ZIP stac I-go st C1 oraz I ZIP stac II-go ZL WCLPS lut2017 zostają przeniesione zgodnie z następującym harmonogramem:

- Badania Operacyjne II ZIP stac I-go st C1 9.11.2017 godz. 14:20-15:05 S-404
- Badania Operacyjne i Teoria Optymalizacji I ZIP stac II-go ZL WCLPS lut2017 9.11.2017 godz. 10:05-11:35 S-400

Pozostałe zajęcia wraz z konsultacjami (od godz. 15:30) odbędą się wg planu ustalonego na czwartek.

dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Informuję studentów ZIP II stopień 1 rok o specjalności „Zarządzanie logistyką”, iż projekt „Praca przejściowa” w dniu 7 listopada zostaje odwołany. Odrobienie zajęć odbędzie się w dniu 14 listopada w godzinach 9.15-10.50 sala Oz-09.
Ponadto konsultacje z dnia 7 listopada odbędą się w dniu 21 listopada w godz. 10.05-10.50.

dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Informuję, że zajęcia prowadzone przeze mnie w dniach 7-9.11.2017 r. są odwołane i zostaną odrobione zgodnie z następującym harmonogramem:
• Grupa ZIP 1 rok stacjonarne 1 stopnia:
- ochrona własności intelektualnej 17.11.2017 godz. 8.20-10.00 sala Oz-208
- prawo gospodarcze 17.11.2017 godz. 10.05-11.45 sala Oz-208
- ekologia 17.11.2017 godz. 11.55-12.40 sala Oz-208
• Grupa LOG W2 1 rok stacjonarne 1 stopnia:
- ochrona własności intelektualnej 17.11.2017 godz. 12.50-14.30 sala Oz-208
- prawo gospodarcze 17.11.2017 godz. 14.40-16.15 sala Oz-208
- ekologia 17.11.2017 godz. 16.20-17.05 sala Oz-208
• Grupa LOG W1+IB 1 rok stacjonarne 1 stopnia:
- ochrona własności intelektualnej 24.11.2017 godz. 12.50-14.30 sala Oz-210
- prawo gospodarcze 24.11.2017 godz. 14.40-16.15 sala Oz-210
- ekologia 24.11.2017 godz. 16.20-17.05 sala Oz-210

dr inż. Katarzyna Rudnik

Z powodu wyjazdu na konferencje wybrane zajęcia w dniach 22-23.11, 26.11.2017 zostają odwołane. Harmonogram odrabiania zajęć:

* III ZIP stac I-go st, Bazy danych, Wykład, 7:30-8:15, środa, 15 listopad, sala S-206;
* I ZIP stac II-go st ZL, Informatyka w logistyce, Wykład, 11:00-12:40, poniedziałek, 13 listopad, sala Oz-110;
* II ZIP stac I-go st, Informatyka w inżynierii produkcji, Wykład, 10:05:11:45, środa, 8 listopad, sala S-205;
* IV ZIP stac I-go st, Seminarium dyplomowe III, 7:40-10:00, środa, 8 listopad, sala S-205;
* I ZIP stac II-go st ZI lut2017, Systemy doradcze w procesie innowacyjnym, Projekt, przedłużenie wykładu w terminach: 11:25-11:50, 15 listopad, Oz-03 oraz 11:25-11:45, 29 listopad, Oz-03;
* III ZIP ns I-go st, Informatyka w inżynierii produkcji, Wykład, przedłużenie wykładu w terminach: 11:25-11:50, 28 październik, Oz-210 oraz 11:25-11:45, 18 listopad, Oz-210

dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

Dnia 2.11.2017 zajęcia z dr inż. Dominiką Jagodą-Sobalak zostają odwołane.
Zajęcia z przedmiotu:praca przejściowa z I ZIP II st zostaną odrobione dnia
3.11.2017 o godz. 14.00 w sali 205 w budynku Lipsk.

dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO

Informuję, że zajęcia:
Kształtowanie innowacyjności w budowie maszyn na I ZIP II stopnia W i S,
Seminarium dyplomowe III na IV ZIP,
Globalne standardy informacyjne I LOG II stop są odwołane z powodu wyjazdu na Konferencję.

Zajęcia zostaną odwołane w terminie uzgodnionym ze studentami.

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje studentów II, III i IV roku kierunku TZiZC, że w dniu 27.10.2017 roku (piątek) zajęcia zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.