Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO, informuje studentów II i IV roku kierunku TZiZC, że zajęcia w dniach 21 oraz 23.11.2017 roku zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Jednocześnie informuje, że zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

Mgr inż. Ewa Polańczyk

Mgr inż. Ewa Polańczyk, informuje studentów II i III roku kierunku TZiZC, że zajęcia w dniach 21-23.11.2017 roku zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Jednocześnie informuje, że zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

mgr inż. Dariusz Masłowski

Mgr inż. Dariusz Masłowski informuje, że zajęcia z przedmiotów Zarządzanie Produkcją i Usługami (Projekt, Ćwiczenia) oraz Marketing Usług Logistycznych (Ćwiczenia) w dniu 19.11.2017 r. dla studentów niestacjonarnych zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr Andrzej Metelski

Dr Andrzej Metelski informuję, że zajęcia z przedmiotu 'Analiza matematyczna 1' dla I roku Logistyki, 1 stopień, studia stacjonarne zostają przeniesione:
- z dnia 14.12.2017 na dzień 21.11.2017, na godz. 8.20-9.50, sala Oz-210;
- z dnia 15.12.2017 na dzień 08.12.2017, na godz. 8.20-9.50 (grupa C3)i 13.45-15.15 (grupa C5), sala S-304.

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka informuje, że zajęcia z przedmiotu Logistyka w bezpieczeństwie dla II rok IB, stac. w dniu 17.11.2017 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr Anna Koziarska

Dr Anna Koziarska informuje, że:
zajęcia z ALGEBRY Z GEOMETRIĄ i z ANALIZY MATEMATYCZNEJ 1, dla I roku Logistyki i Inżynierii Bezpieczeństwa, 1 stopnia, stacjonarne, w dniach 16-17.01.2018r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
ALGEBRA, GRUPA C1: 5.12.2017, godz.9:15-10:00, Oz-210;
ALGEBRA, GRUPA C2: 29.11.2017, godz.8:20-9:05, S-200;
ALGEBRA, GRUPA C3: 28.11.2017, godz.12:50-13:35, Oz-210;
ALGEBRA, GRUPA C4: 27.11.2017, godz.9:15-10:00, Oz-110;
ALGEBRA, GRUPA C5: 27.11.2017, godz.8:20-9:05, Oz-110;
ANALIZA, GRUPA C2: 11.12.2017, godz.11:55-13:25, Oz-110;
ANALIZA, GRUPA C4: 4.12.2017, godz.8:20-9:50, Oz-110.

Dr Żaneta Pruska

Dr Żaneta Pruska informuje, że zajęcia z przedmiotu Projektowanie technologiczne (3W) dla IV roku TZiZC_S_Ist zostają przeniesione z dnia 21.11.2017 r. na 28.11.2017 r. na godz. 15.30.-18.00, s. ME-310

Dr inż. Dominika Matuszek

Dr inż. Dominika Matuszek informuje, że zajęcia oraz konsultacje w dniu 21 i 22 listopada 2017 roku zostają odwołane. Ponadto odwołane zostają zajęcia z przedmiotu Rolnictwo ekologiczne dla IV roku TZiZC w dniu 23 listopada 2017 r., pozostałe zajęcia w tym dniu odbędą się wg planu. Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

dr inż. Barbara Miłaszewicz

Zajęcia z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz konsultacje w dniu 16.11.2017r. zostają odwołane. Termin odrobienia zostanie ustalony ze studentami.

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej informuje, że planowany termin odrabiania zajęć z Finansów i Rachunkowości II Log I stp. C1 w dniu 22.11.2017 r. zostaje przeniesione na 20.11.2017 r. - godz. 13.45-15.15 - sala S-404.

dr inż. Łukasz Biłos

Informuje o odwołaniu zajęć z III TZiZC_S_Ist w dniu 14.11.2017 r.

Dr Żaneta Pruska

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Techniki pozyskiwania energii (2W) dla I roku TZiZC_S_Ist z dnia 22.11.2017 r. zostają przeniesione na dzień 15.11.2017 r. godz. 13.45.-15.25, s. ME-310