Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Informuję, że zajęcia prowadzone przeze mnie w dniach 7-9.11.2017 r. są odwołane i zostaną odrobione zgodnie z następującym harmonogramem:
• Grupa ZIP 1 rok stacjonarne 1 stopnia:
- ochrona własności intelektualnej 17.11.2017 godz. 8.20-10.00 sala Oz-208
- prawo gospodarcze 17.11.2017 godz. 10.05-11.45 sala Oz-208
- ekologia 17.11.2017 godz. 11.55-12.40 sala Oz-208
• Grupa LOG W2 1 rok stacjonarne 1 stopnia:
- ochrona własności intelektualnej 17.11.2017 godz. 12.50-14.30 sala Oz-208
- prawo gospodarcze 17.11.2017 godz. 14.40-16.15 sala Oz-208
- ekologia 17.11.2017 godz. 16.20-17.05 sala Oz-208
• Grupa LOG W1+IB 1 rok stacjonarne 1 stopnia:
- ochrona własności intelektualnej 24.11.2017 godz. 12.50-14.30 sala Oz-210
- prawo gospodarcze 24.11.2017 godz. 14.40-16.15 sala Oz-210
- ekologia 24.11.2017 godz. 16.20-17.05 sala Oz-210

dr inż. Katarzyna Rudnik

Z powodu wyjazdu na konferencje wybrane zajęcia w dniach 22-23.11, 26.11.2017 zostają odwołane. Harmonogram odrabiania zajęć:

* III ZIP stac I-go st, Bazy danych, Wykład, 7:30-8:15, środa, 15 listopad, sala S-206;
* I ZIP stac II-go st ZL, Informatyka w logistyce, Wykład, 11:00-12:40, poniedziałek, 13 listopad, sala Oz-110;
* II ZIP stac I-go st, Informatyka w inżynierii produkcji, Wykład, 10:05:11:45, środa, 8 listopad, sala S-205;
* IV ZIP stac I-go st, Seminarium dyplomowe III, 7:40-10:00, środa, 8 listopad, sala S-205;
* I ZIP stac II-go st ZI lut2017, Systemy doradcze w procesie innowacyjnym, Projekt, przedłużenie wykładu w terminach: 11:25-11:50, 15 listopad, Oz-03 oraz 11:25-11:45, 29 listopad, Oz-03;
* III ZIP ns I-go st, Informatyka w inżynierii produkcji, Wykład, przedłużenie wykładu w terminach: 11:25-11:50, 28 październik, Oz-210 oraz 11:25-11:45, 18 listopad, Oz-210

dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

Dnia 2.11.2017 zajęcia z dr inż. Dominiką Jagodą-Sobalak zostają odwołane.
Zajęcia z przedmiotu:praca przejściowa z I ZIP II st zostaną odrobione dnia
3.11.2017 o godz. 14.00 w sali 205 w budynku Lipsk.

dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO

Informuję, że zajęcia:
Kształtowanie innowacyjności w budowie maszyn na I ZIP II stopnia W i S,
Seminarium dyplomowe III na IV ZIP,
Globalne standardy informacyjne I LOG II stop są odwołane z powodu wyjazdu na Konferencję.

Zajęcia zostaną odwołane w terminie uzgodnionym ze studentami.

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje studentów II, III i IV roku kierunku TZiZC, że w dniu 27.10.2017 roku (piątek) zajęcia zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Informuję, że wykłady z analizy matematycznej 1 dla I log+IB, grupy W1 i W2 z dnia 23.10.2017 o godz. 9.15-10.50 oraz 11.00-12.40 zostają przeniesione na 07.11.2017 godz. 12.50-14.30 oraz 14.40-16.15, sala Oz 208.

dr inż. Łukasz Biłos

Informuję, że:

  • zajęcia z przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania dla II rok TŻiŻC, 1 stopień, stacjonarne w dniu 23.10.2017 nie odbędą się,
  • zajęcia z przedmiotu Podstawy Ekologii dla I rok TŻiŻC, 1 stopień, stacjonarne w dniu 23.10.2017 nie odbędą się,
  • zajęcia z przedmiotów Metrologia Procesowa i Maszyny Przepływowe dla III rok TŻiŻC, 1 stopień, stacjonarne w dniu 23.10.2017 nie odbędą się.

Odwołane zajęcia odbędą się w terminie ustalonym ze studentami na kolejnych zajęciach.

Dr inż. Regina Mazurek

Zajęcia z dr inż. Reginą Mazurek w dniach 23-24.10.2017 r zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.

dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że wszystkie prowadzone przez nią zajęcia w dniach 24-25 października 2017r. zostają odwołane z powodu udziału w konferencji.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.

dr inż. Zbigniew Buryn

Informuję, że nie odbędzie się wykład z przedmiotu "Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania" dla IV ZIP stacjonarne I st. zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

dr inż. Alfred Paszek

W dniu 24 października 2017 roku zajęcia oraz konsultacje zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 8 listopada 2017 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:
- wykład Procesy i techniki produkcyjne II ZIP - godz. 10:05 - 11:45 - sala Oz-110
- laboratorium grupa L2 II ZIP Procesy i techniki produkcyjne - godz. 8:20 - 10:00 - sala Oz-10,
- konsultacje - godz. 12:00 - 13:00 - pokój 111B, Ozimska 75.

mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Inżynieria systemów i analiza systemowa dla III LOG ns 1-go st LP2 zostają przeniesione z dnia 22.10.2017 na dzień 18.11.2017, na godz. 07:30 - sala 405