Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że wykład Zarządzanie projektem dla I ZIP stac II-go st w dniu 25 kwietnia 2017r. (wtorek) nie odbędzie się.
W tym terminie zostaną zrealizowane ćwiczenia Organizacja systemów produkcyjnych z dr inż. Piotrem Wittbrodtem (przeniesione z tygodnia nieparzystego z dnia 16 maja 2017).
Wykład Zarządzanie projektem dla I ZIP stac II-go st zostanie odrobiony w dniu 16 maja 2017r. (wtorek) o godz. 11:55-13:25 (czyli w terminie przeniesionych ćwiczeń z Organizacji systemów produkcyjnych).
Wszystkie pozostałe zajęcia odbędą się zgodnie z planem.

Mgr inż. Sławomir Czabaj

Mgr inż. Sławomir Czabaj informuje studentów II TZiZC_LPS2_I st o przeniesieniu zajęć z przedmiotu Procesy i operacje jednostkowe (2L), godz. 7.30-10.00 z 27 kwietnia 2017r. i 4 maja 2017r. na 11 i 18 maja 2017r.

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej informuje, że konsultacje w dniu 20 kwietnia 2017r. z godziny 15.20 zostają przeniesione na godzinę 10.15.

Dr inż. Katarzyna Rudnik

W dniach 20-23 kwietnia 2017r. zajęcia z dr Katarzyna Rudnik zostają odwołane.

Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń

Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń informuje, że konsultacje w dniu 20 kwietnia 2017r. (czwartek), z godz. 16:10-17:05, sala S-206 zostają przeniesione na godz. 13:25-14:20, sala Oz-101.

Dr Iwona Mulicka

Dr Iwona Mulicka informuję, że po konsultacji ze starościną 1 godzina wykładu z psychologii pracy została odrobina w dniu 3 kwietnia 2017r. w godz. 15.30 - 16.15.

2 godz. semin. będzie odrobiona 10 kwietnia 2017r. a 3 semin. - 24 kwietnia 2017r. w godzinach 15.30 - 16.15 w sali 1/15.

Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO

Dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, prof. PO, informuje że,  studenci WIPiL III ZiP stacjonarne I-go stopnia w dniu 10 kwietnia 2017r. (oniedziałek), będą mieli zajęcia w postaci zajęć studyjnych w przedsiębiorstwie ALUPROF sp. z o.o. ul. Gosławicka 3 w Opolu.

Mgr inż Anna Korczak

Mgr inż Anna Korczak informuje o odwołaniu wszystkich zajęć ze studentami w dniach 6-7 kwietnia 2017r.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr inż. Marek Wasilewski

Dr inż. Marek Wasilewski informuje, że zaplanowane na 6 kwietnia 2017r. (czwartek) Konsultacje odbędą się wyjątkowo w sali S506.

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak prof. PO, informuje studentów II i III roku TZiZC, że zajęcia w dniach 7 - 8 kwietnia 2017r. (czwartek, piątek) zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Lech Nawrocki, prof. PO

Dr hab. inż. Lech Nawrocki, prof. PO informuje o odwołaniu zajęć ze studentami III TZiZC w dniu 12 kwietnia 2017r. z następujących przedmiotów:

  • Technika chowu zwierząt a zdrowa żywność (2P), 7.30-9.05,
  • Technika chowu zwierząt a zdrowa żywność (1W), 9.15-10.00,
  • Technika chowu zwierząt a zdrowa żywność (2Ćw), 10.05-11.45,
  • Technologia przetwarzania produktów zwierzęcych (2W), 1, 11.55-13.35,
  • Technologia przetwarzania produktów zwierzęcych (2Ćw), 13.45-15.25.

Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie ustalonym ze studentami.

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że wszystkie prowadzone przez nią zajęcia w dniu 8 kwietnia 2017r. (sobota) zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.