Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

dr inż. Piotr Wittbrodt

Dr inż. Piotr Wittbrodt informuje, że zajęcia dydaktyczne w dniu 25.10.2017 zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję.
Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO informuje, że zajęcia dydaktyczne w dniu 26.10.2017, 02.11.2017, 09.10.2017 oraz 28.10.2017 zostają odwołane.
Wszystkie zajęcia zostały lub zostaną odrobione zgodnie z ustalonym harmonogramem.

dr inż. Adam Deptuła

Informuje, że:
1. zajęcia z przedmiotu KOMPUTEROWA OPTYMALIZACJA SIECI LOGISTYCZNYCH- wykład dla I ZIP stac II- go ST ZL WCLPS lut2017, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19.10.2017 r. na dzień 30.11.2017 r., na godz. 16.25- 17.55, sala S-205
2. zajęcia z przedmiotu BADANIA OPERACYJNE- laboratorium dla II ZIP stac. I- go ST L1, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 19.10.2017 r. na dzień 16.11.2017 r., na godz. 17.35- 19.05, sala S-504.

Dr inż. Zbigniew Buryn

Informuje, że zaległe zajęcia z przedmiotu "Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania" dla IV rok ZIP, 1 stopnia, stacjonarne odbędą się dnia 17.10.2017. o godz. 17:00, sala s-208 Lipsk.

Dr hab. inż. Sławomir Zator

Seminarium mgr dla ZIP II st. ZP w dniu 23-10-2017 r. zostają odwołane z powodu udziału wykładowcy w szkoleniu wojskowym.

Mgr inż. Małgorzata Dendera–Gruszka

Mgr inż. Małgorzata Dendera–Gruszka informuje, że zajęcia z Inżynierii systemów i analizy systemowej z dn 13.10.2017 dla II LOG stac I-go st LP3 zostają przeniesione na 27.10.2017 od godz. 14:40 – 16:15.

Dr inż. Monika Wengel

Dr inż. Monika Wengel informuje, że zajęcia w dniu 12 października 2017r. (czwartek) zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję.

Odowłane zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje studentów II i IV roku TZiZC o odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniu 12 października 2017 roku (czwartek) z powodu wyjazdu służbowego.

Zajęcia odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony ze studentami.

Mgr inż. Ewa Polańczyk

Mgr inż. Ewa Polańczyk, informuje studentów III roku TZiZC o odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniach 11-12 października 2017 roku (środa, czwartek) z powodu wyjazdu służbowego.

Zajęcia odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony ze studentami.

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO informuje, że zajęcia w dniu 13 października 2017r. (piątek) zostają odwołane z powodu choroby.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Dr inż. Barbara Miłaszewicz informuje, że

  • w dniu 11.10.2017 roku wykład z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw rozpocznie się o godzinie 7.30,
  • w dniu 12.10.2017 roku zajęcia z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw nie odbędą się z powodu wyjazdu na konferencję. Zajęcia te zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że wszystkie prowadzone przez nią zajęcia w dniach 9-14 października 2017r. zostają odwołane z powodu choroby.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.