Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Mgr inż. Maria Natorska(Tkocz)

Mgr inż. Maria Natorska(Tkocz) informuje, że zajęcia z przedmiotu Informatyka w logistyce dla I ZIP stac 2-go st ZL zostają przeniesione z dnia 29-11-2017 r. na dzień 13-12-2017 r., na godz. 08:40 - 10:10, sala OZ-06.

dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Informuję, że wykład z analizy matematycznej 1 dla I roku Logistyki i Inżynierii Bezpieczeństwa w dniu 28.11.2017 09.15-12.35 oraz wykład i ćwiczenia dla I roku ZiP w dniu 30.11.2017 zostają odwołane z powodu choroby.

Ewa Kulińska

Informuje , że dnia 1.12.2017 zajęcia zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 4.12.2017

mgr inż. Maria Natorska(Tkocz)

informuje, że konsultacje w dniu 26 listopada 2017 roku zostają przeniesione z godz. 9:05-10:35 (OZ-05) na godz. 9:15-10:45 (S-420) oraz w dniu 29 listopada 2017 z godz. 8:40-10:10 (OZ-212) na godz 11:45-13:15 (OZ-212), pozostałe zajęcia w tych dniach odbędą się wg planu.

mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Inżynieria Systemów I Analiza Systemowa dla II rok Log, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 24.11.2017 r. na dzień 08.12.2017 r. 14:40 - 16:15, sala 305.

dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO

Informuję, że ze względu na wyjazd służbowy zajęcia dydaktyczne w dniu 25.11.2017 r. (sobota) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane zgodnie z harmonogramem ustalonym ze Studentami.

Dr Anna Koziarska

Dr Anna Koziarska informuję, że konsultacje z dnia 29.11.2017 r. zostają przeniesione na dzień 27.11.2017 r. na godz.10:20, S-204.

dr inż. Adam Deptuła

Informuję, iż zajęcia z dnia 23.11.2017 r dla (studiów stacjonarnych). :
1.Wykład: Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych, dla: I ZIP stac. II- go ST ZL WCLPS lut2017, godz. 14.25- 15.55 sala S-205
2.Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP stac. I-go ST L3, godz. 16.00- 17.30 sala S-504
3.Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP stac. I-go ST L2, godz. 17.55-19.05 sala S-504
oraz zajęcia z dnia 25.11.2017 dla (studiów niestacjonarnych):
1.Seminarium: Seminarium dypl. dla IV ZIP ns. I- go ST LPS1, godz. 07.30- 09.00, sala Oz-10 lab.
2.Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP niestac. I-go ST L1, godz. 09.04-10.35 sala Oz- 10 lab.
3.Wykład: Systemy wspomagania decyzji, dla I ZIP niestac. II-go st WC, godz. 11.00- 12.30 sala S-208
4. Ćwiczenia: Systemy wspomagania decyzji, dla I ZIP niestac. II-go st WC, godz: 14:05- 15:35 sala S-400
5. Wykład: Badania Operacyjne, dla II ZIP niestac. I-go ST, godz. 15:45- 16:30, sala S-400
- zostaną odrobione w następujący sposób:
- zajęcia z dnia 23.11.2017 r dla (studiów stacjonarnych):

1.14.12.2017 Wykład: Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych, dla: I ZIP stac. II- go ST ZL WCLPS lut2017, godz. 17.35 sala S-205
2.30.11.2017 Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP stac. I-go ST L3, godz. 08.20 sala S-504
3.30.11.2017 Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP stac. I- go ST L2,
godz. 17.35

- zajęcia z dnia 25.11.2017 dla (studiów niestacjonarnych):

1. 10.11.2017 Seminarium: Seminarium dypl. dla IV ZIP ns. I- go ST LPS1, godz. 07.30- 09.05, sala Oz-09
2. 10.11.2017Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP niestac. I-go ST L1, godz. 14.10-15.40 sala S-504
3. 9.11.2017 Wykład: Systemy wspomagania decyzji, dla I ZIP niestac. II-go st WC, godz. 19.00- 20.30 sala S-400
4. 13.01.2018 Ćwiczenia: Systemy wspomagania decyzji, dla I ZIP niestac. II-go st WC, godz. 19.00- 20.30 sala S-400
5. 9.11.2017 Wykład: Badania Operacyjne, dla II ZIP niestac. I-go ST, godz. 16:20- 17:05, sala S-400

dr Lilianna Wojtynek

Informuje, że zajęcia z przedmiotu LOGISTYKA W BEZPIECZEŃSTWIE(Wykład) dla II roku INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA, 1 stopnia, stacjonarne, na prośbę studentów zostają przeniesione z dnia 24.11.2017r. na 01.12.2017 r., na godz. 9:15 - 10:55, sala 500, budynek LIPSK.

Dr hab. inż. Zdzisław Śloderbach

Dr hab. inż. Zdzisław Śloderbach Informuje, że:
- zajęcia z przedmiotu PODSTAWY STEREOMECHANIKI dla II rok Inżynieria Bezpieczenstwa, 1 stopnia, stacjonarne zostały przeniesione z dnia 22.11.2017 r. na dzień 17.11.2017 r., na godz. G14:40 - 16:15, sala S-400.
- zajęcia z przedmiotu Podstawy Stereomechaniki, Ćwiczenia + Projekt dla II rok Inżynieria Bezpieczeństwa, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 23.11.2017 r. na dzień 01.12.2017r., na godz. 14:40-16:15, sala S-400.
- zajęcia z przedmiotu Podstawy Stereomechaniki Ćwiczenia dla II rok Logistyka, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 24.11.2017 r. na dzień 01.12.2017 r., na godz. 07:30 - 09:05, sala S-405.
- zajęcia z przedmiotu Konstrukcja Maszyn Wykład dla II rok Inżynieria Bezpieczeństwa, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 24.11.2017 r. na dzień 08.12.2017 r., na godz. 14:40 - 16:15, sala S-400.
- zajęcia z przedmiotu Konsrukcja Maszyn - Cwiczenia + Projekt dla II rok Inżynieria Bezpieczeństwa , 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 24.11.2017r. na dzień 15.12.201r., na godz. 14:40 - 16:15, sala S-400.

Konsultacje w dniu 23.11.2017 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 30.11.2017 r. , pokój 210, ul. Luboszycka 7., w godz. 17:30 - 19:00

dr Barbara Wasilewska

Informuję, że konsultacje oraz wszystkie zajęcia przewidziane na dzień 22.11 br. nie odbędą się z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Międzynarodowe Centra Logistyczne i Zarządzanie Projektem dla I LOG stac 2-go st MŁD zostają przeniesione z dnia 24-11-2017 r. na dzień 21-11-2017 r., na godz. 07:30 - 10:00, sala 501.