Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

dr inż. Zbigniew Buryn

Informuję, że nie odbędzie się wykład z przedmiotu "Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania" dla IV ZIP stacjonarne I st. zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

dr inż. Alfred Paszek

W dniu 24 października 2017 roku zajęcia oraz konsultacje zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 8 listopada 2017 roku zgodnie z poniższym harmonogramem:
- wykład Procesy i techniki produkcyjne II ZIP - godz. 10:05 - 11:45 - sala Oz-110
- laboratorium grupa L2 II ZIP Procesy i techniki produkcyjne - godz. 8:20 - 10:00 - sala Oz-10,
- konsultacje - godz. 12:00 - 13:00 - pokój 111B, Ozimska 75.

mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Inżynieria systemów i analiza systemowa dla III LOG ns 1-go st LP2 zostają przeniesione z dnia 22.10.2017 na dzień 18.11.2017, na godz. 07:30 - sala 405

dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO

sprostowanie

dnia 17.10.2017 został opublikowana informacja o odwołaniu zajęć. W informacji jest jeden błąd. Prawidłowe terminy odwołanych zajęć są następujące:
26.10.2017, 28.10.2017, 02.11.2017 oraz 09.11.2017.
Wszystkie zajęcia zostały lub zostaną odrobione zgodnie z ustalonym harmonogramem.

mgr. inż. Agnieszka Tiszbierek

Na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu Infomatyka w Inżynierii Producji grupa III ZIP L1 w dniu 28.10.17 odbędą się o 12.15 w sali Oz-109. W związku z tym konsultacje w tym dniu będą od 9.10 do 10.40 (sala Oz-109 lub Oz-212).

Dr Żaneta Pruska

dr Żaneta Pruska informuje:

  • studentów III roku TZiZC_S_Ist o odwołaniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Podstawy biotechnologii żywności (2W) w dniu 23.10.2017 r. Termin odrabiania zajęć zostanie uzgodniony ze studentami,
  • studentów II TZiZC_S_Ist o odwołaniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Biologiczne podstawy produkcji surowców zwierzęcych (2W) w dniu 23.10.2017 r. Termin odrabiania zajęć zostanie uzgodniony ze studentami.

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Dr inż. Barbara Miłaszewicz informuje, że zajęcia z przedmiotu LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW dla II roku LOGISTYKI, 1 stopnia, stacjonarne, które z powodu wyjazdu na konferencję nie odbyły się w dniu 12.10.2017 roku zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • grupa C1- 27.10.2017 12.50-14.30 - sala S208
  • grupa C2- 26.10.2017 11.55-13.25 - sala S304

mgr inż. Ewa Polańczyk

Informuje studentów II roku kierunku TZiZC, że zajęcia w dniach 23-24.10.2017 r zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowanie w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Inżynieria systemów i analiza systemowa dla II LOG stac. 1-go st LP4, zostają przeniesione z dnia 20.10.2017r. na dzień 03.11.2017 na godz. 14:40 sala 305.

dr Andrzej Kozdraś

Wykłady: Systemy Informacyjne w Logistyce (dla 7 sem. Logistyka) i Bezpieczeństwo Informacji (dla 7 sem. Inżynieria Bezpieczeństwa) w dniu 24.10.2017 zostają odwołane. Pozostałe zajęcia w tym dniu - bez zmian. O terminie odrobienia zaległości poinformuję po uzgodnieniach ze starostami lat.

dr Barbara Wasilewska

Informuję, że w dniu 23.10 br. zajęcia z przedmiotu Prawo krajowe i międzynarodowe dla IV roku IB, grupa S2 nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik

Informuje, że zajęcia z Wyceny przedsiębiorstw logistycznych oraz konsultacje w dniu 19.10.2017 zostają odwołane. Wszystkie zajęcia zostaną odrobione w 11 tygodniu zajęć.