Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik

Prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik informuje, ze zajęcia w dniach 3-5 listopada 2016r. zostają odwołane.
Harmonogram zastępstw na studiach niestacjonarnych został omówiony ze studentami na poprzednim zjeździe.

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej informuje, że zajęcia w dniu 6 listopada 2016r. (niedziela) zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione według harmonogramu zamieszczonego w gablocie w budynku na ul. Ozimskiej 75.

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje studentów o odwołaniu zajęć dydaktycznych w okresie 3-10 listopada 2016r. z powodu wyjazdu służbowego.

Dr Anna Koziarska

Dr Anna Koziarska informuje, że zajęcia w dniu 2 listopada 2016r. (środa) zostają odwołane.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione  wterminie ustalonym ze studentami.

Prof. dr hab. inż. Květoslava Šustová

Prof. dr hab. inż. Květoslava Šustová informuje, że zajęcia dydaktyczne w dniu 4 listopada 2016r. (piątek) zostają odwołąne.

Dr hab. inż. Lech Nawrocki, prof. PO

Dr hab. inż. Lech Nawrocki, prof. PO informuje studentów o przełożeniu zajęć z dnia 2 listopada 2016r. (środa) na dzień 9 listopada 2016r. (środa):

  • Jakość higieniczna produktów pochodzenia zwierzęcego III TŻiŻC s Ist C1 – godz. 13:45-15:25,
  • Jakość higieniczna produktów pochodzenia zwierzęcego III TŻiŻC s Ist C2 – godz. 15:30-17:05,
  • Utrwalanie żywności III TŻiŻC s Ist W – godz. 12:50-13:35.

Dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda

Dr inż. Monika Dąbrowska-Molenda informuje studentów III TZiZC i IV TZiZC o odwołaniu zajęć w dniach 15-16 listopada 2016r., z powodu wyjazdu na konferencję.

Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

Dr Bohdan Bozhenko

Dr Bohdan Bozhenko informuje, że zajęcia w dniu 27 października 2016r. (czwartek) zostają odwołane.

Mgr Ludmiła Zawadzka

Mgr Ludmiła Zawadzka informuje, że w dniu 26 października 2016r. zajęcia z przedmiotu humanistycznego 1 dla studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa zostają odwołane.

Dr hab. inż. Janusz Pająk, prof. PO

Dr hab. inż. Janusz Pająk, prof. PO iInformuje, że wcześniej odwołane zajęcia ćwiczeniowe z Technologii Tworzyw Sztucznych dla studentów III roku logistyki będą odrabiane w środę 2 listopada 2016r wg następującego planu:

  • C1 – 10:05 – 10:50
  • C2 – 11:00 – 11:45
  • C3 – 11:55 – 12:40

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan informuje, że w dniu 26 października 2016r. (środa) wykład z przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” prowadzony z grupą I ZIP I-st oraz I LOG I-st W2 nie odbędzie się z powodu wyjazdu na konferencję.

Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.