Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dr hab. Maria Bernat prof.PO

Dr hab. Maria Bernat prof.PO informuje o odwołaniu wykładu z Makroekonomii o godz. 10.05 dnia 18 kwietnia 2016r. na kierunku ZIP z uwagi na spotkanie przedwyborcze pracowników na Wydziale Ekonomii.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.

Dr inż. Zbigniew Buryn

Dr inż. Zbigniew Buryn informuje, że po uzgodnieniu ze studentami odrobienie zajęć z przedmiotu "Rachunek kosztów działań logistycznych" - projekt i laboratorium dla IIZIP LPS1 nastąpi 19 kwietnia 2016r. od godz. 15.30 do 18.30 w sali Oz-5 przy ul. Ozimskiej.

Mgr Ewa Ciepaj

Mgr Ewa Ciepaj informuje, iż konsultacje w dniu 14 kwietnia 2016r. zostają odwołane i przeniesione na inny termin: 13 maja 2016r. w godz. 9:15-10:00 s.03 (Oz-75)

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016r. (czwartek) w ramach wykładu z Systemów Wspomagania Decyzji na kierunku I ZIP stac II-go st lut 2016 (WIPiL) wszyscy Studenci uczestniczą w wykładzie Ekscelencji Chandry Mohana Bhandari, który rozpocznie się o godz. 10.00 w auli WWFiF P9a-25

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan informuje, że zajęcia z seminarium dyplomowego dla III roku ZIP NS I-go stopnia zaplanowane na dzień 24 kwietnia 2016r. godz. 8.20- 9.50 zostają przeniesione na dzień 10 kwietnia 2016r. na godz. 9.55-11.25.
Konsultacje w dniu 10 kwietnia 2016r., które zwykle odbywają się w godz. 9.55-10.40 odbędą się wyjątkowo w godz. 11.30-12.15.

Dr Anna Duczkowska-Kądziel

Dr Anna Duczkowska-Kądziel informuje, że 11 kwietnia 2016r. zajęcia dla kierunku ZIP: Seminarium dyplomowe II (10.05-10.50), Innowacyjne zarządzanie energetyką grupa S1 iS2 (11.00-11.45 i 11.55-12.40) odbędą się w bibliotece.
Wykłady które nie odbyły się w lutym i marcu z Numerycznych metod zarządzania dla III ZIP będą odrobione w ramach wizyty w przedsiębiorstwie w dniu 13 kwietnia 2016r. w godzinach 14.00-19.00.

Mgr inż. Krystian Ryszczyk

Mgr inż. Krystian Ryszczyk informuje, ze zajęcia w dniu 10 kwietnia 2016r. (niedziela) zostają odwołane.
Zajęcia z Grafiki komputerowej grupa III ZIP ns I-go st LPS2 z dnia 10 kwietnia 2016r. odbędą się 9 kwietnia 2016r. w sali Oz-10 o godz. 8:00 - 8:45.
Reszta zajęć odbędzie się w przyszłych tygodniach zjazdowych w terminach ustalonych ze studentami.

Dr inż. Jolanta Królczyk

Dr inż. Jolanta Królczyk informuje studentów o odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniach 13-15 kwietnia 2016r.
Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz informuje, że zaję cia w dniach 10 - 11 kwietnia 2016r. zostają odwołane z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Mgr Barbara Wasilewska

Mgr Barbara Wasilewska informuje, że zajęcia w dniu 7 kwietnia 2016r. (czwartek), zostają odwołane.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym na kolejnych zajęciach.