Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof PO

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof PO informuje, że zajęcia z dnia 21 kwietnia 2017r. (piątek), przedmiotu "Statystyka ogólna" dla II TZiZC, LP1 zostaną odrobione w dniu 29 maja 2017r. (poniedziałek), o godz. 13:45-15:30, sala E308.

Mgr Edyta Dohner

Mgr E. Dohner informuje studentów II TZiZC_S_Ist_LPS1 o odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniu 23 maja 2017r. z przedmiot "Procesy i operacje jednostkowe". Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami".

Dr inż. Zbigniew Buryn

Dr inż. Zbigniew Buryn informuje, że zajęcia z przedmiotu "Rachunek kosztów dla inżynierów" z dnia 13 czerwca 2017r. (wtorek), dla studentów II ZIP stac. II-go st. LPS1 ZL zostają przeniesione na dzień 30 maja 2017r. (wtorek), na godz. 17:00-17:45, w sali Oz-06 przy ul. Ozimskiej.

Dr Barbara Wasilewska

Dr Barbara Wasilewska informuje, że zajęcia z Przedmiotu humanistycznego 2, przewidziane na 10 zjazd, tj. 17 czerwca 2017r. zostaną odrobione na zjeździe 9, tj. 11 czerwca 2017r. I ZIP ns oraz I LOG ns, godz. 18:30–20:00, sala Oz-210.

Dr inż. Łukasz Biłos

Dr inż. Łukasz Biłos informuje studentów II TZiZC oraz III TZiZC o odwołaniu zajęć w dniu 22 maja 2017r.
Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

Dr inż. Regina Mazurek

Dr inż. Regina Mazurek informuje, że zajęcia w dniu 20 maja 2017 (sobota) zostają odwołane.

Termin i forma odrobienia zajęć zostaną ustalone ze studentami.

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO Z powodu wyjazdu służbowego w dniu 2 czerwca 2017r. zajęcia z II TZiZC z przedmiotu Statystyka ogólna, II TZiZC, Lp3, 15.30-17.05 zostają odwołane i przeniesione na dzień 19 maja 2017r., godz. 17.15-18.50 sala E308.

Dr inż. Katarzyny Rudnik

Dr inż. Katarzyny Rudnik informuje, że zajęcia z dni 20-27 kwietnia 2017r. zostaną odrobione zgodnie z następującym harmonogramem:

  • III ZIP stac I-go st W - Wybrane języki programowania, 2 czerwca 2017r. (piątek), godz 13:45-15:25, sala Oz 110;
  • II ZIP stac II-go st LPS2 ZL - Seminarium magisterskie II, 18 czerwca 2017r. (czwartek), godz. 13:45-15:25, sala S 421;
  • III ZIP stac I-go st LPS2 - Seminarium dyplomowe II, 1 oraz 8 czerwca 2017r. (czwartek), godz. 13:45-15:25, sala S 400;
  • I ZIP ns II-go st ZL:
    • wykład Informatyka w logistyce, 10 oraz 17 czerwca 2017r. (sobota), godz. 7:30-8:15, sala S 206;
    • praca przejściowa,  10 czerwca 2017r. (sobota), godz. 17:15-19:30, sala S 205.

Mgr Edyta Dohner

Mgr Edyta Dohner informuję studentów I TZiZC_S_Ist_L2 o odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniu 18 maja 2017r. z przedmiotu Chemia II (2L).
Zajęcia zostaną odrobione 31 maja 2017r., s. L-215, godz. 8.20 – 10.00.

Dr inż. Alfred Paszek

Dr inż. Alfred Paszek odwołuje zajęcia seminaryjne i wykład z przedmiotu Zarządzanie wiedzą w dniu 18 maja 2017r. oraz zajęcia projektowe z przedmiotu Zarządzanie wiedzą z godz. 13.45 w dniu 19 maja 2017r.
Terminy odrabiania zajęć zostały uzgodnione ze studentami.

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobala

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobala informuje, że w dniu 17 maja 2017r. wraz ze studentami będzie uczestniczyła w konferencji: Erasmus Partnership Conference 2017.