Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dr inż. Zbigniew Buryn

Dr inż. Zbigniew Buryn Informuję, że na wniosek studentów zajęcia z przedmiotu Technologie Informacyjne dla I rok ZIP, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia poniedziałku (tygodnie nieparzyste) na wtorek (tygodnie nieparzyste), na godz. 16:10, sala S-208.

Dr inż. Łukasz Biłos

Dr inż. Łukasz Biłos informuje o odwołaniu wszystkich zajęć dydaktycznych i konsultacji w dniu 8.12.2017 r.

mgr Izabela Czabak-Górska

W związku z dzisiejszą prośbą studentów zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Jakością grupy III ZIP stac I-go st LPS1 zostały przeniesione z godziny 16:20 - 18:00 na godzinę 14:40 - 16:15 do sali Oz-109. W konsekwencji konsultacje zostały również przeniesione z godz. 15:30 - 16:15 na godz. 16:20 - 17:05 w sali Oz-111A.

mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń

Zajęcia oraz konsultacje w dniu 09.12.2017 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 21.01.2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
II ZIP ns 1-go st C2- godz. 15:30-16:50- sala Oz.110
II LOG ns 1-go st- godz. 16:55-18:05- sala Oz. 110

dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Do dnia 15.12.2017 ze względu na zwolnienie lekarskie zajęcia są odwołane. Zostaną odrobione w uzgodnionym ze studentami terminie.
Dotyczy zajęć:
Logistyka w przedsiębiorstwie III ZiIP 1 stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne.
Seminarium dyplomowe IV ZiIP studia niestacjonarne

dr inż. Iwona Łapuńka

Zajęcia w dniu 9 grudnia 2017 r. (sobota) zostają odwołane. Zaplanowano terminy odrabiania zgodnie z następującym harmonogramem:
- IV ZIP ns I-go st LPS3, Seminarium dyplomowe 2, 10.12.2017 r., godz. 7.30-9.00, S-205,
- IV ZIP ns I-go st, Sterowanie i harmonogramowanie produkcji (W), 10.12.2017 r., godz. 9.00-10.30, S-205,
- IV ZIP ns I-go st LPS3, Zarządzanie przedsięwzięciem (P), 26.11.2017 r., godz. 12.00-13.30, S-206,
- IV ZIP ns I-go st LPS2, Sterowanie i harmonogramowanie produkcji (P), 10.12.2017 r., godz. 10.30-12.00, S-205,
- I ZIP ns II-go st, Zarządzanie projektem (W), 13.01.2018 r., godz. 15.35-17.05, S-208.

dr inż. Adam Deptuła

Informuję, iż zajęcia z dnia 7.12.2017 r dla (studiów stacjonarnych). :
1. Wykład: Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych, dla: I ZIP stac. II- go ST ZL WCLPS lut2017, godz. 14.25- 15.55 sala S-205
2. Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP stac. I-go ST L3, godz. 16.00- 17.30 sala S-504
3. Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP stac. I-go ST L2, godz. 17.55-19.05 sala S-504

- zostaną odrobione w następujący sposób:

1. 18.12.2017 Wykład: Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych, dla: I ZIP stac. II- go ST ZL WCLPS lut2017, godz. 08.20 sala S-400
2. 14.12.2017 Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP stac. I-go ST L3, godz. 08.20 sala S-504
3. 19.12.2017 Laboratorium: Badania Operacyjne, dla II ZIP stac. I- go ST L2,
godz. 14.40 sala S404

Z poważaniem,
Adam Deptuła

dr inż. Katarzyna Rudnik

Zajęcia w dniu 07.12.2019 po godzinie 10:00 zostaja odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z harmonogramem:
- II ZIP stac I-go st, Informatyka w inżynierii produkcji - Wykład, 10:05:11:45, środa, 20 grudzień, sala S-205;
- IV ZIP stac I-go st, Seminarium dyplomowe III - Seminarium, czwartek, 14 grudzień, 11:40-14:00, sala S-505;
- I ZIP stac II-go st ZI lut2017, Systemy doradcze w procesie innowacyjnym - Projekt, Przekazanie materiałów do projektu .

dr Katarzyna Wojteczek-Laszczak

Zajęcia z analizy matematycznej 1 z dr Katarzyną Wojteczek-Laszczak w dniach 04.12.2017-07.12.2017 odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego.

Mgr inż. Justyna Suchan

Mgr inż. Justyna Suchan informuje, iż zajęcia z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw dla II rok Logistyki, semestr 3,  1 stopnia, studia niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 16.12.2017 r. na dzień 09.12.2017 r. godz: 8:20 - 10:00, sala S- 401.

dr inż. Zbigniew Buryn

dr inż. Zbigniew Buryn informuje, że w dniu 29.11.17. o godz. 16.30 w sali S-210 w budynku Lipsk nastąpi odrobienie zaległych zajęć z wykładu "Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania" dla studentów IV ZIP stac. I st.

Dr Barbara Wasilewska

Dr Barbara Wasilewska informuje, że konsultacje w dniu 29.11 br. zostały przeniesione z godziny 11:55 na 14:40 w S-304.