Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Mgr inż. Sławomir Czabaj

Mgr inż. Sławomir Czabaj informuję, że zajęcia z przedmiotu Komputerowe Wspomagania Projektowania dla II roku Technologii Żywności zostają przeniesione z dnia 20.12.2017 r. na dzień 03.01.2018 r., na godzinę 11.00, sala ME-308.

mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Informuje, że zajęcia w dn. 19-12-2017 r. zostają odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

dr inż. Iwona Łapuńka

Zajęcia w dniach 19-20 grudnia 2017 r. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 12 stycznia 2018 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- I ZIP stac II-go st ZL, Zarządzanie logistyczne (Ć), 8.30-10.00, Oz-110,
- I ZIP stac II-go st ZL, Zarządzanie logistyczne (W), 10.05-11.35, Oz-110,
- I ZIP stac II-go st ZP, Planowanie i sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń (W), 11.40-13.10, Oz-110,
- I ZIP stac II-go st ZP, Planowanie i sterowanie realizacją projektów w warunkach zakłóceń (L), 13.15-14.45, Oz-109,
- III ZIP stac I-go st LPS2, Sterowanie i harmonogramowanie produkcji (P), 14.50-16.20, Oz-110,
- III ZIP stac I-go st, Sterowanie i harmonogramowanie produkcji (W), 16.25-17.55, Oz-110.

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan inforuje, że Praca przejściowa dla kierunku I ZIP (II st.) w dniu 19 grudnia zostaje przeniesiona z godziny 11.00-12.40 na godzinę 16.20-18.00

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan informuje, że Praca przejściowa dla kierunku I ZIP (II st.) w dniu 19 grudnia zostaje przeniesiona z godziny 11.00-12.40 na godzinę 16.20-18.00.

dr inż. Zbigniew Buryn

Informuję, że konsultacje z dnia 19.12.2017. (wtorek) zostają przeniesione na 18.12.2017. (poniedziałek) do sali S-504 w budynku "Lipsk" na godzinę 19:00.

mgr Izabela Czabak-Górska

W związku z dzisiejszą prośbą studentów zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Jakością grup III ZIP stac I-go st LPS3 oraz III ZIP stac I-go st LPS2 zostały przeniesione odpowiednio: z godziny 16:20 - 18:00 i 18:05 - 19:45 na godzinę 14:40 - 16:15 i 16:20 - 18:00 do sali Oz-109.

dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Informuję, iż wykład z Prawa gospodarczego w dniu 13.12.2017 r. dla 1 roku kierunku ZIP jest przeniesiony z godz. 12.50-14.30 (sala S-208) na godz. 8.20-10.00 (sala S-405).

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak,prof. PO informuje studentów II i III roku kierunku TZiZC, że zajęcia w dniach 14-15.12.2017 roku zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminu uprzednio ustalonym ze studentami.

dr inż. Iwona Łapuńka

Zajęcia w dniach 12-13 grudnia 2017 r. zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego. Wszystkie zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze Studentami.

mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Zajęcia w dn. 12.12.2017 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione zgodnie z poniższym harmonogramem:
Inż. Systemów i an. Systemowa; II LOG stac 1-go st LP2 – 14.12.2017, godz. 14:40 – 16:15 s. 505.
Zarz. zapasami i gospodarka magazynowa; I LOG stac 2-go st MŁD – 14.12.2017, godz. 16:20 – 18:00 s. 505
Zarz. zapasami i gospodarka magazynowa; I LOG stac 2-go st ITwL – 14.12.2017, godz. 18:05 – 19:45 s. 505
Zarz. projektem; I LOG stac 2-go st ITwL – 18.12.2017, godz. 17:15 – 18:00, s. 400
Ryzyko w systemach logistycznych; I LOG stac 2-go st MŁD – 19.12.2017, godz. 8:20 – 10:00 s. 501

Dr inż. Alfred Paszek

Dr inż. Alfred Paszek odwołuje konsultacje i zajęcia w dniu 12 grudnia 2017 roku z powodu wyjazdu ze studentami.