Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Mgr inż Ewa Polańczyk

Mgr inż Ewa Polańczyk informuje studentów II i III roku kierunku TZiZC, że w dniach 5 czerwca 2017r.(poniedziałek) oraz 8 czerwca 2017r.(czwartek) odwołuje zajęcia z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

Dr Żaneta Pruska

Dr Żaneta Pruska informuje studentów II TZiZC o przeniesieniu zajęć dydaktycznych grupy laboratoryjnej LPS3 z przedmiotu Mikrobiologia techniczna (2L) z dnia 9 czerwca 2017r. na 12 czerwca 2017r. na godz. 13.45.-15.25, s. ME-311 a

Mgr inż. Joanna Moczko

Mgr inż. Joanna Moczko informuje, że zajęcia z przedmiotu Elementy informatyki i technik komputerowych dla grupy L2 pierwszego roku kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka z dnia 21 czerwca 2017r. (środa), zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 6 czerwca 2017r. (wtorek), w godz. 8:20-10:00, w sali ME308.

Mgr inż. Ewa Polańczyk

Mgr inż. Ewa Polańczyk informuje III TZiZC_S_Ist_LP2.1_LP2.2 o odwołaniu w dniu 1 czerwca 2017r. zajęć z przedmiotu Maszyny i aparaty przemysłu spożywczego (P), godz. 11.55-13.35, s. ME-308

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje o odwołaniu w dniu 1 czerwca 2017r. zajęć z przedmiotów:

  • Mikrobiologia techniczna (W), II TZiZC_S_Ist, godz. 10.05-11.45, s. ME-310;
  • Analiza i ocena jakości żywności (L), III TZiZC_S_Ist_LP3, godz. 13.45-15.25, s. ME-311a

Dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO

W dniu 1 czerwca 2017r. zajęcia z dr hab. inż. Katarzyną Hys, Prof. PO zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odpracowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO informuje, że zajęcia z dnia 21 kwietnia 2017r. dla II TZiZC z przedmiotu:

  • "Statystyka ogólna (W)" zostają przeniesione na dzień 6 czerwca 2017r., godz. 15.30-17.05 sala B325,
  • "Ochrona środowiska (W)" zostają przeniesione na dzień 6 czerwca 2017r., godz. 17.15-18.50 sala B325

Dr Żaneta Pruska

Dr Żaneta Pruska informuje studentów II TZiZC o przeniesieniu zajęć dydaktycznych grupy laboratoryjnej LPS1, II TZiZC_S_Ist z przedmiotu Mikrobiologia techniczna (2L) z dnia 1 czerwca 2017r. na 9 czerwca 2017r. na godz. 8.20.-10.00, s. ME-310.

Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń

Mgr inż. Kamila Tomczak-Horyń informuje, że zajęcia z przedmiotu Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie z dnia 1 czerwca 2017r. (czwartek) z grupą I ZIP stac. II-go st. LPS5 zostają przeniesione na dzień 31 maja 2017r. (środa), na godz. 17:45-19:05, w sali Oz. 06.

Mgr inż. Olga Kubik

Mgr inż. Olga Kubik informuje I TZiZC_S_Ist_L1 o odwołaniu zajęć z przedmiotu „Elementy informatyki i technik komputerowych" (L) z w dniu 31 maja 2017r., godz. 17.15-18.50, s. ME-308.

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że wszystkie prowadzone przez nią zajęcia w dniu 30 maja 2017r. (wtorek) zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Dr inż. Barbara Miłaszewicz informuje, że w dniu 29 maja 2017r. (poniedziałek) odrabiane będą następujące zajęcia dla III roku logistyki:

  • wykład z przedmiotu "Logistyki dystrybucji", w godz. 16:20-18:00, w sali Oz 207,
  • wykład z przedmiotu "Ekologistyka", w godz. 18:05-19:45, w sali Oz 207.