Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Mgr inż. Ewa Polańczyk

Mgr inż. Ewa Polańczyk, informuje studentów III roku TZiZC o odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniach 11-12 października 2017 roku (środa, czwartek) z powodu wyjazdu służbowego.

Zajęcia odbędą się w innym terminie, który zostanie ustalony ze studentami.

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO informuje, że zajęcia w dniu 13 października 2017r. (piątek) zostają odwołane z powodu choroby.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Dr inż. Barbara Miłaszewicz informuje, że

  • w dniu 11.10.2017 roku wykład z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw rozpocznie się o godzinie 7.30,
  • w dniu 12.10.2017 roku zajęcia z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw nie odbędą się z powodu wyjazdu na konferencję. Zajęcia te zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że wszystkie prowadzone przez nią zajęcia w dniach 9-14 października 2017r. zostają odwołane z powodu choroby.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.

Dr Anna Duczkowska-Kądziel

Dr Anna Duczkowska-Kądziel informuje, że w dniu 11 października 2017r. zajęcia z Analizy ryzyka na kierunku bezpieczeństwo nie odbędą się i zostaną odrobione na wyjeździe studyjnym do przedsiębiorstwa w listopadzie.

Dr inż. Rafał Łuszczyna

Dr inż. Rafał Łuszczyna informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne w dniu 10 października 2017r. (wtorek) nie odbędą się z powodu szkolenia.
Terminy odrobienia danych zajęć zostaną ustalone wkrótce po uzgodnieniu ze studentami.

Dr Andrzej Metelski

Dr Andrzej Metelski informuje, że ćwiczenia z Analizy matematycznej 1 (godz. 10.05 - 13.35, sala S-304) z dnia 6 października 2017r. dla 1 roku Logistyki (studia stacjonarne 1 stopnia) zostają odwołane na prośbę studentów.
Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze studentami.

Mgr inż. Aleksandra Otawa

Mgr inż. Aleksandra Otawa informuje, że ćwiczenia z Mikroekonomii z grupami I LOG C3 i C4 zostają przeniesione z dnia 6 października 2017r. na 13 października 2017r.

Dr inż. Zbigniew Buryn

Dr inż. Zbigniew Buryn informuje, że wykład pt. "Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania" dla studentów IV ZIP stac. I st. w dniu 4 października 2017r. (środa) zostaje odwołany.

Odrobienie zajęć nastąpi w terminie uzgodnionym ze studentami.

Dr Barbara Wasilewska

Dr Barbara Wasilewska informuje, że zajęcia w dniu 4 października 2017r. zostają odwołane. Zostaną one odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Mgr inż. Agnieszka Tiszbierek

Mgr inż. Agnieszka Tiszbierek informuje, że zajęcia z przedmiotu Infomatyka w Inżynierii Producji z grupami II ZIP L1, L2 w dniu 9 października 2017r. nie odbędą się.
Zostaną odpracowane dnia 13 października 2017r. o godzinie: L1-9.15; L2-11.00 w sali O-06.

Dr inż. Rafał Łuszczyna

 Dr inż. Rafał Łuszczyna informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne w dniu 3 października 2017r. (wtorek) nie odbędą się z powodu szkolenia.

Terminy odrobienia danych zajęć zostaną ustalone wkrótce po uzgodnieniu ze studentami.