Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Dr inż. Barbara Miłaszewicz

Dr inż. Barbara Miłaszewicz informuje, że w dniu 8 marca 2017r. konsultacje zostaną przesunięte i odbędą się w godzinach 13.45-14.30 w pokoju S-508.

Dr Barbara Wasilewska

Dr Barbara Wasilewska informuje, że zajęcia w dniu 7 marca 2017r. (wtorek) zostają odwołane.

Dr hab. inż. Katarzyna Hys

Dr hab. inż. Katarzyna Hys informuje studentów, że zajęcia w dniu 9 marca 2017r. (czwartek) zostają odwołane.

Zajęcia z przedmiotu "Marketing usług logistycznych" W, II ZIP stac II-go st W ZL, zostaną odpracowane w dniu 9 marca 2017r. (czwartek), w godz. 16:00-17:30, w sali nr S-400 LIPSK.
Pozostałe zajęcia zostaną odpracowane według harmonogramu ustalonego ze Studentami.

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje studentów III roku TZiZC, że zajęcia w dniu 3 marca 2017r. (piątek) zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO informuje, że zajęcia od 2 do 4 marca 2017r. zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Mgr inż. Anna Korczak

Mgr inż. Anna Korczak informuje, że zajęcia w dniach od 2 do 18 marca 2017r. zostają odwołane z powodu choroby.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.
Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się zgodnie z planem - zastępstwo.

Dr inż. Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka informuje, że wszystkie prowadzone przez nią zajęcia w dniu 28 lutego 2017r. (wtorek) zostają odwołane.

Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych ze studentami.

Dr inż. Adam Deptuła

Dr inż. Adam Deptuła odwołuje zajęcia w dniu 27 lutego 2017r. (poniedziałek) z powodu wyjazdu na konferencję.
Termin odrobienia zajęć zostanie podany wkrótce.

Dr inż. Grzegorz Garbacz

Dr inż. Grzegorz Garbacz informuje, że zajęcia z dnia 27 lutego 2017r. (poniedziałek) zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w dniu 8 marca 2017r. (środa) zgodnie z harmonogramem.

Dr inż. Anna Deptuła

Dr inż. Anna Deptuła informuje, że zajęcia w dniu 27 lutego 2017r. (poniedziałek) zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję.

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak informuje, że zajęcia z dnia 1 marca 2017r. (środa) zostają odwołane.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione zgodnie z harmonogramem.

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak

Dr inż. Dominika Jagoda-Sobalak informuje, że zajęcia w dniu 31 stycznia 2017r. (wtorek) odbędą się w budynku przy ulicy Ozimskiej:

  • konsultacje godz. 7:50-9:20, sala Oz 111A,
  • Organizacja i zarządzanie zespołami projektowymi, ćwiczenia, godz. 9:20-10:50, Oz 110,
  • Organizacja i zarządzanie zespołami projektowymi, wykład, godz. 11:00-12:40, Oz 110,
  • Organizacja i zarządzanie zespołami projektowymi, ćwiczenia, godz. 12:50-14:40, Oz 5.