Strona główna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Mgr Izabela Czabak-Górska

Mgr Izabela Czabak-Górska informuje, ż:

  • ćwiczenia z przedmiotu badania operacyjne i teoria optymalizacji dla I ZIP ns II-go st ZL zostają przeniesione z dnia 21 maja 2017r. (niedziela), na dzień 14 maja 2017r. (niedziela), na godz. 9:15-12:15, sala Oz-09,
  • konsultacje z dnia 21 maja 2017r. (niedziela) zostają przeniesione na dzień 14 maja 2017r. (niedziela), na godz. 8:20-9:05, sala Oz-111A.

Prof. dr hab. Marian Partyka

Prof. dr hab. Marian Partyka informuje, że:

  • wykład z przedmiotu badania operacyjne i teoria optymalizacji dla I ZIP ns II-go st ZL z dnia 14 maja 2017r. (niedziela), zostają przeniesione na dzień 21 maja 2017r.  (niedziela), na godz. 9:15-12:15, sala Oz- 09.
  • wykład z przedmiotu proj. proc. w przedsiębiorstwie dla IV LOG ns 1-go st W1 z dnia 21 maja 2017r. (niedziela) zostaną odrobione zgodnie z ustaleniami ze studentami.

Mgr Izabela Czabak-Górska

Mgr Izabela Czabak-Górska informuje, że w związku z udziałem w Targach Edukacji zajęcia wraz z konsultacjami w dniu 10 maja 2017r. zostają odwołane.
Terminarz odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami i podany w późniejszym terminie.

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO

Dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO informuje, że z powodu wyjazdu służbowego w dniu 2 czerwca 2017r. zajęcia z III TZiZC z przedmiotu "Rachunek kosztów dla inżynierów (W)" zostają odwołane i przeniesione na dzień 11 maja 2017r., godz. 17.15-18.50 sala B325

Zajęcia z dnia 21 kwietnia 2017r. dla III TZiZC z przedmiotu "Rachunek kosztów dla inżynierów (W)" (omyłkowo wykazane na stronie WM, zamiast WIPIL) zostają przeniesione na dzień 11 maja 2017r., godz. 19.00-20.40 sala B325

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO informuje studentów I, III, III roku kierunku TZiZC, że w dniach 11-16 maja 2017r. odwołuje zajęcia dydaktyczne.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.

Dr inż. Łukasz Biłos

Dr inż. Łukasz Biłos w dniu 8 maja 2017r. odwołuje zajęcia z II i III rokiem Technologii żywności i żywienia człowieka. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym indywidualnie z grupami.

Dr inż. Rafał Łuszczyna

Dr inż. Rafał Łuszczyna informuję, że zajęcia dydaktyczne w dniach 9 maja 2017r - wtorek (dot. grup: LPS1, LPS4) oraz 10 maja 2017r. - środa (dot. LPS2, LPS3, LPS5 i W1) nie odbędą się z powodu szkolenia.
Terminy odrobienia danych zajęć zostaną ustalone wkrótce po uzgodnieniu ze studentami (dot. III roku logistyki).

W dniu 9 maja 2017r. (wtorek) zostają odwołane konsultacje - termin konsultacji dodatkowych zostanie podany wkrótce.

Dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO

Dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO informuje, że na prośbę studentów stacjonarnych I roku ZIP, wykład z Podstaw zarządzania, który ma się zgodnie z planem odbyć w dniu 8 maja 2017r. w sali S-2018 w godz. 9.15 - 10.50, zostaje przeniesiony na dzień 9 maja 2017r. (wtorek) na godzinę 10.05. Sala pozostaje bez zmian.

Dr inż. Adam Deptuła

Dr inż. Adam Deptuła odwołuje zajęcia w dniach 8 maja 2017r. (poniedziałek), 10 maja 2017r. oraz 14 maja 2017r. z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.

Prof. dr hab.inż. Ryszard Budzik

Prof. dr hab.inż. Ryszard Budzik informuje, że zajęcia dydaktyczne prowadzone w dniu 5 maja 2017r. zostają odwołane.
Zostaną one odrobione w terminach ustalonych ze studentami

Dr Lilianna Wojtynek

Dr Lilianna Wojtynek informuje, że zajęcia dydaktyczne prowadzone w dniu 5 maja 2017r. zostają odwołane.
Zostaną one odrobione w terminach ustalonych ze studentami

Dr inż. Katarzyna Rudnik

Konsultacje z dr inż. Katarzyną Rudnik z dnia 04.05.2017 zostają przesunięte na dzień 11 maja 2017r. na godzinę 12.40-13.25 sala S-421