Strona główna

Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO informuje, że zajęcia z 8 i 9 czerwca 2017r zostaną odrobione w poniedziałek 19 czerwca 2017r. od godziny 11 w sali S-502. Studenci są proszenie o doniesienie wersji papierowych projektów.