Strona główna

Dr Żaneta Pruska informuje studentów II TZiZC_S_Ist  grupe LPS3, że zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Mikrobiologia techniczna (2L), które miały być odrobione w dniu 12 czerwca 2017r. (poniedziałek), zostaną odrobione w dniu 21 czerwca 2017r. (środa), o godz. 13:45-15:25, sala ME-311.