Strona główna

Dr Żaneta Pruska informuje studentów II TZiZC_S_Ist - grupe LPS3 o przeniesieniu zajęć dydaktycznych z przedmiotu Mikrobiologia techniczna (2L), które miały być odrobione w dniu 12 czerwca 2017r. o godz. 13.45.-15.25, s. ME-311a.
Termin odrabiania zajęć zostanie uzgodniony w najbliższym czasie ze studentami.