Strona główna

Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof.PO informuje studentów I, II i III roku kierunku TZiZC, że w dniach 6 czerwca 2017r.(wtorek) oraz 8 czerwca 2017r.(czwartek) zajęcia zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.