Strona główna

Mgr inż Ewa Polańczyk informuje studentów II i III roku kierunku TZiZC, że w dniach 5 czerwca 2017r.(poniedziałek) oraz 8 czerwca 2017r.(czwartek) odwołuje zajęcia z powodu wyjazdu służbowego.
Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie uprzednio ustalonym ze studentami.