Strona główna

Dr Żaneta Pruska informuje studentów II TZiZC o przeniesieniu zajęć dydaktycznych grupy laboratoryjnej LPS3 z przedmiotu Mikrobiologia techniczna (2L) z dnia 9 czerwca 2017r. na 12 czerwca 2017r. na godz. 13.45.-15.25, s. ME-311 a