Strona główna

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dr inż. Małgorzata Adamska

Dr inż. Małgorzata Adamska informuje, że zajęcia z MARKETINGU W BIZNESIE z dnia 3 października 2017r (wtorek) odwołane z powodu wyjazdu na konferencje zostaną, po wyrażeniu zgody przez Studentów, odrobione w dniu 20 października 2017r. (czwartek), w godz. 13:30-14:30, sala L-312.

Dr Anna Jasińska-Biliczak

Dr Anna Jasińska-Biliczak informuje, że zajęcia z przedmiotu "Analiza ekonomiczna" dla II EKON s Ist L3 w dniu 11 października 2017r. (środa) zostają odwołane z powodu spotkania służbowego.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w dniu 25 października 2017r. (środa), w godz. 13:10-14:40, w sali L319.

Dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO

Dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO informuje, że zajęcia w dniu 12 października 2017r. (czwartek) zostają odwołane z powodu udziału w seminarium naukowym.

Proponowane terminy odrabiania zajęć:

 • Studenci I roku Administracji I st. wykład z przedmiotu Ustrój samorządu terytorialnego: 25 października 2017r. (środa), godz. 16.20-18.00,
 • Studenci III roku Administracji I st. ćwiczenia z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe: 19 października 2017 (czwartek), godz. 12.50-13.35,
 • Studenci II roku Ekonomii I st. wykład z przedmiotu Zarządzanie zrównoważonym rozwojem regionalnym: 19 października 2017r. (czwartek), godz. 11.55-12.40.

Dr Filip Tereszkiewicz

Dr Filip Tereszkiewicz informuje, że zajęcia w dniach 10-18 października 2017r. zostają odwołane.

Dr Małgorzata Magdziarczyk

Dr Małgorzata Magdziarczyk informuje w dniu 12 października 2017r., zostają odwołane następujące zajęcia dla II EKONOMIA s. II st PwB:

 •  wykład Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe (od godz. 9.15 do 10.50)
 • ćwiczenia Prawo Restrukturyzacyjne i Upadłościowe (od godz. 11.00 do 11.45)
 • wykład Elementy Prawa Zobowiązań i Umowy Handlowe (od godz. 11.55 do 12.40)

POZOSTAŁE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM
Zajęcia odwołane zostaną odrobione w innym terminie, uzgodnionym ze studentami.

Dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień informuje, iż seminarium dyplomowe magisterskie dla studentów Ekonomii spec. Ekonomia Menedżerska , które nie odbędzie się w dniu 3 października 2017r. ze względu na udział nauczyciela w konferencji naukowej, zostanie odrobione w dniu 17 października  2017r. w godz. 9:15-10:45 w L317.

Dr Anna Bohdan

Dr Anna Bohdan informuje, że w dniu 3 października 2017r. seminarium dla II EKONOM II st. PwB odbędzie się o godz. 9.05 w sali 301A.

Dr Elżbieta Karaś

Dr Elżbieta Karaś informuje, że zajęcia z przedmiotu "Zarządzanie procesami" w dniu 3 października 2017r. odbędą się w godz.11.55 - 13.35 w sali 211.

Dr inż. Małgorzata Adamska

Dr inż. Małgorzata Adamska informuje, że zajęcia z przedmiotu Marketing w biznesie w dniu 3 października 2017r. (wtorek) z I Zarządzaniem II st. o godzinie 11:55 oraz 12:50 zostają odwołane z uwagi na wyjazd na konferencję.
Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami po naszych zajęciach w dniu 10 października 2017r.

Prof. dr hab. Wanda Musialik

Prof. dr hab. Wanda Musialik informuje, że wykład z BHP dla 1 Zarządzania z 4 października 2017r. z godz. 12.50-13.35 zostaje przeniesiony na 18 października 2017r. na godz. 11.55-12.40.
Zajęcia odbędą się w sali L 3.

Dr hab. Maria Bernat, prof. PO

Dr hab. Maria Bernat, prof. PO informuje, że w dniu 21 czerwca 2017r. (środa):

 • konsultacje zostają odwołane,
 • seminarium dyplomowe zostaje przeniesione na dzień 20 czerwca 2017r. (wtorek), na godz. 9:30-11:30,
 • wykład z godz. 11:55 odbędzie się w ramach zastępstwa.

Dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO

Dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO informuje, że zajęcia w dniu 20 czerwca 2017r. zostają odwołane z powodu udziału w konferencji.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione w następujący sposób:

 • w dniu 21 czerwca 2017r. (środa), II Ekonomia I st:
  • wykład “Wprowadzenie do e-biznesu” - 16:15-17:00,
  • seminarium dyplomowe - 15:30-16:15.
 • w terminie uzgodnionym ze studentami studiów doktoranckich – wykład “Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem” dla III AiR III-go stopnia, III E III-go stopnia.