Strona główna

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dr hab. Inessa Sytnik, prof. PO

Dr hab. Inessa Sytnik, prof. PO informuje, że zajęcia z przedmiotu "Marketing w handlu i usługach" (wykład) dla studetów gr. III Zarz. I st. 20.10.2017 o god. 11:00 - 12:40, sala L 305 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione 03.11.2017 w god. 12:50-14:30 - sala L 305.

dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

Informuję, że seminarium dyplomowe dla 5 semestru studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie z dnia 20 października (8.20-9.05) ze względu na mój udział w 7 Europejskim Kongresie MSP zostają przeniesione na środę (w listopadzie po najbliższej Radzie Wydziału) na godziny 12.40-13.25 w sali 201a.

dr inż. Bogdan Ruszczak

Informuje, że zajęcia z przedmiotu Technologia Informacyjna dla I rok Ekonomii, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 25/10/2017 r. na dzień 19/10/2017 r., na godz. 7:30-8:15, sala L3.

dr inż. Łukasz Mach

dr inż. Łukasz Mach z powodu wyjazdu na konferencję naukową w dniu 20.10.2017 odwołuje zajęcia z Badań Marketingowych oraz konsultacje.

dr hab. Maria Bernat, prof. PO

W dniu 19. 10.2017 zajęcia: seminarium dyplomowe III Zarządzanie I stopień o godz. 11.00 pokój 112 i konsultacje 11.55 zostają odwołane i przeniesione na 3 listopada 2017 na godz. 12.45. i 13.00

dr Anna Jasińska-Biliczak

Z powodu spotkania służbowego, po uzgodnieniu ze studentami, w dniu 18.10.2017 r. zajęcia "analiza ekonomiczna" grupa II EKON s Ist L3 zostają odwołane. Będą odpracowane w dniu 07.11.w godz. 16.20 - 17.50 w sali L317.

Dr Piotr Zamelski

W dniach 14 i 21 października 2017 r. ma miejsce jednorazowa zamiana zajęć na III roku Ekonomii I st. NS z przedmiotów "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne" (dr Piotr Zamelski, odbędą się 14.10) oraz "Prawo gospodarcze i handlowe" (dr Monika Haczkowska, odbędą się 21.10).

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla III roku Ekonomii st. niestacjonarne, zostają w dniu 22.10.2017 r. przeniesione z godziny 14.40 na godzinę 7.45 tego samego dnia.

Dr inż. Brygida Klemens

Z powodu choroby odwołuję zajęcia w dniach 17-19.10.2017 r.

W przyszłym tygodniu zostaną ustalone ze studentami terminy odrobienia zajęć i podane w odrębnym komunikacie.

Dr Monika Haczkowska

Zajęcia z dr Moniką Haczkowską z 18.10.2017 r. przedmiotu "Prawo spółek" z II rok Ekonomii, 2 stopnia, stacjon. zostają przeniesione:

  • wykład na 25.10.2017 r., godz. 16.15 - 17.00 do sali L-303 oraz ćwiczenia na 8.11.2017 r. godz. 16.15 - 17.00 do sali L-303
  • Seminarium dyplomowe z II rokiem Ekonomii 2 stopnia, stacjon. zostaną odrobione 2 dniu 25.10.2017 r. o godz. 13.00 - 13.45 w sali L-321

Dr Piotr Zamelski

Informuję, że zajęcia z przedmiotu "Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji" dla II roku Administracji (st. stacjonarne) w dniu 17.10.2017 r. zostają przeniesione z godz. 8.20 na godz. 10.05 i odbędą się w sali L-303.

Konsultacje odbędą się w godz. 8.20-9.05 w pok. L-301a.

Dr inż. Łukasz Dymek

Dr inż. Łukasz Dymek informuje, że zajęcia z przedmiotu Analiza i planowanie strategiczne Wykład II Ekonomia II stopnia, Studia niestacjonarne zostają przeniesione z dnia 14.10.2017 na dzień 21.10 godz. 8:20 (sala do ustalenia).