Strona główna

Wydział Ekonomii i Zarządzania

dr inż. Magdalena Ciesielska

Informuję, że konsultacje oraz zajęcia dydaktyczne Podstawy zarządzania (Ćwiczenia)godz. 11:00-14:30 I ZARZ s I st C2 przeniesione z dnia 17 listopada 2017 (piątek) na 15 listopada 2017 (środa) na godz.: 8:20-10:00 L312 oraz 11:00 – 12:40 L312.
Konsultacje zostają przeniesione na środę 15 listopada 10:05 -10:50 L106.

Dr Piotr Zamelski

Dr Piotr Zamelski informuje, że w dniach 9 i 16 grudnia 2017 r. ma miejsce jednorazowa zamiana zajęć na III roku Ekonomii I st. NS z przedmiotów "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne" (dr Piotr Zamelski, odbędą się 9.12) oraz "Prawo gospodarcze i handlowe" (dr Monika Haczkowska, odbędą się 16.1

Dr hab. Maria Bernat, prof. PO

Dr hab. Maria Bernat, prof. PO informuje, że w związku ze zwolnieniem lekarskim w dniach 12-16 listopada 2017 wykłady z Makroekonomii ( I Ekonomia 14.11.17 sala L-3, godz. 9.15-10.55, III Zarządzanie 16.11.17 , sala L-312 godz. 9.15-10.55)seminarium dyplomowe ( III Zarządzanie Ist godz. 11.00-11.45, sala L-112) i konsultacje na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie zostają odwołane.

Dr inż. Justyna Zygmunt

Dr inż. Justyna Zygmunt pragnie poinformować, że zajęcia z II EKON II stopnia w dniu 13.11.17r. z godz. 10.05 oraz 11.00 są przesunięte odpowiednio na godz. 14.40 oraz 15.30 sala L3 (dzień bez zmian).
Konsultacje są przesunięte na 15.11.17 r., godz. 10.10 sala L103.

dr inż. Katarzyna Widera

Zajęcia z przedmiotu MATEMATYKA dla I roku EKONOMII, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 5.12.2017 r. na dzień 24.11.2017 r. ,na godz. 8.20 - 9.50, sala L-211.

Zajęcia z przedmiotu WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE (ćwiczenia) dla I roku EKONOMII, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 16.11.2017 r. na dzień 24.11.2017 r. ,na godz. 10.00 - 11.30, sala L-211.

dr inż. Justyna Zygmunt

Pragnę poinformować, że ze względu na udział w zebraniu Katedry Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych, wykład z I EKON w dniu 09.11.17 r. (z godz. 11.00-12.30) jest przesunięty na dzień 15.11.17 r., godz. 11.00-12.30, sala L3.
Pozostałe zajęcia w dniu 09.11.17 r. odbywają się zgodnie z planem.

dr inż. Aleksandra Zygmunt

Ze względu na zebranie służbowe w dniu 09.11.2017, ćwiczenia z Controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem (II EKON II st) zostają w tym dniu przeniesione z godz. 11.00-11.45 na godz. 15.20-16.05 (sala L3).

dr Anna Jasińska-Biliczak

W dniu 08.11.2017 r. zajęcia w godz. 14.40 - 16.15 nie odbędą się z powodu spotkania służbowego. Będą zrealizowane w dniu 13.12. godz. 13.05 - 14.35 w sali L317.

dr hab. Brygida Solga

W związku z wyjazdem na konferencję zajęcia z dnia 9 listopada br. zostają odwołane. Będą odrobione wg następującego harmonogramu:
1. rynki pracy (ćwiczenia, II Zarządzanie) dn. 28 XI br. g. 11.55-12.40
2. rynki pracy (wykład, II Zarządzanie) dn. 28. XI br. g. 12.50-14.30
3. konsultacje dn. 30 XI br. g. 11.55-12.40, sala 202

dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO

Zajęcia z dnia 07.11.2017 (wyjazd konferencyjny) odrobione zostaną:
- Erasmus (14.11.2017) godz. 13:45–14:30, L-110
- Procesy informacyjne w zarządzaniu (II Zarz. I st.) godz. 12:50 – 13:35 – 22.11.2017, L-12,
- Marketing w biznesie (I Zarz. II st.) godz. 13:45 – 14:30 – 22.11.2017, L-3,
- Seminarium dyplomowe (III Ekon. I st.) godz. 14:40 – 15:25 – 22.11.2017, L-3.

dr inż. Katarzyna Widera

Zajęcia z EKONOMETRII (wykład) dla II roku EKONOMII studia stacjonarne 1 stopnia zostają przeniesione z dnia 16.11.2017 r. (czw.) na dzień 13.11.2017 r. (pon.), na godz. 7.40 - 9.10, sala L-211.

Zajęcia z MATEMATYKI (wykład) dla I roku EKONOMII, 1 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 5.12.2017 r. na dzień 24.11.2017 r. na godz. 8.20 - 9.50, sala L-211.

Zajęcia z EKONOMII MATEMATYCZNEJ (wykład) dla I roku EKONOMII, 2 stopnia, stacjonarne zostają przeniesione:
WYKŁAD z dnia 5.12.2017 r. na dzień 10.11.2017 r. na godz. 9.15 - 10.00, sala L-211,
ĆWICZENIA z dnia 16.11.2017 r. na dzień 10.11.2017 r. na godz. 10.00 -10.50 grupa C1,
na godz. 11.00 - 11.45 grupa C2,
na godz. 11.55 - 12.40 grupa C3.

dr inż. Magdalena Ciesielska

Informuję że w dniach 2-3 listopada odwołuję zajęcia:
- Koncepcje zarządzania (tylko 1h) godz. 14:40-15:15 I ZARZ II st.
- konsultacje
z powodu opieki nad chorym dzieckiem.
Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem.