Strona główna

Wydział Ekonomii i Zarządzania

dr Anna Balcerek-Wieszala

Odwołuję zajęcia ze studentami studiów niestacjonarnych w dniu 25.11.2017 z powodu choroby.

Dr inż. Łukasz Dymek

Dr inż. Łukasz Dymek informuje, że zajęcia z przedmiotu Analiza i Planowanie Strategiczne dla II roku Ekonomii studiów Niestacjonarnych zostają przeniesione z dnia 25 listopada na dzień 9 grudnia godz. 8:20, sala 212.

dr inż. Justyna Zygmunt

Zajęcia z II EKON II stopnia w dniu 27.11.17 r. z godz. 10.05 oraz 11.00 są przesunięte odpowiednio na godz. 14.40 oraz 15.30 sala L3 (dzień bez zmian).
Konsultacje są przesunięte na 04.12.17 r., godz. 7.30 sala L103 oraz 11.55 sala L319.

dr Said Edaich

Witam,
Informuję, że 24/11/2017 wykład zostaje odwołany z powodu wyjazdu na konferencję.
Zajęcia(Ekon s Ist W) zostaną odpracowane w 01/12/2017- S L 100.
Pozdrawiam

Dr Said Edaich
WEiZ -

Dr hab. Inessa Sytnik, prof. PO

Dr hab. Inessa Sytnik, prof. PO informuje, że zajęcia z przedmiotu "Marketing w handlu i usługach" (wykład) dla gr.III Zarz. I st. zostają przeniesione
z dnia 01.12.2017 o god. 11:00 - 12:40, sala L 305 na dzień 24.11.2017 na god. 12:50-14:30, sala L 305.

Dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO

Dr hab. Mariusz Zieliński, prof. PO informuje, że zajęcia w dniu 27.11. zostają odwołane. Odrobienie zajęć nastąpi w sposób następujący:
-seminarium dyplomowe Ist. Ekonomia rok 3 - w piątek 1.12 w godz. 10.15-11.00 w sali 210a
Zajęcia z zarządzania kapitałem ludzkim (IIst Zarządzania rok 2) będą odrobione przez przedłużenie zajęć po 45 minut w czterech kolejnych terminach. Organizacja zajęć:
- w dniach 4.11 i 11.11. wykład 11.55-14.10, seminarium 14.15-15.45 w sali 12
-w dniach 18.12 i 8.01.2018 wykład 11.55-13.25, seminarium 13.30-15.45 w sali 12

dr hab. Maria Bernat, prof. PO

W informacji o przeniesieniu zajęć znalazła się pomyłka dlatego wyjaśniam:
zajęcia w dniu 23.11.2017 - Wykład z przedmiotu Handel i Inwestycje Zagraniczne w godz. 9.15-10.50 dla III Zarządzania stacjonarne zostaje przeniesiony na 1.12.17 na
godz. 12.50 sala L-110, seminarium dyplomowe III Zarządzania stacjonarne
w dniu 23.11 zostaje przeniesiony na 1.12 na godz. 14.30 L-112

Dr inż. Elżbieta Karaś

Dr inż. Elżbieta Karaś informuje, że wykład INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE i seminarium dyplomowe w dniu 23.11.2017r. zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję. Zajęcia zostaną odrobione w 30.11.2017r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
- seminarium - godz.11:00 - 11:45 - sala 106,
- wykład - godz. 15:15 - 16:45 - sala 108.

dr inż. Piotr Bębenek

Zajęcia z przedmiotu Analiza ekonomiczna II Ekonomia s Ist
Zajęcia z seminarium dyplomowego III Zarządzanie s Ist
w dniu 23.11.2017
zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu ze studentami.

Dr Jolanta Maj

Dr Jolanta Maj informuje, że konsultacje w dniu 22.11. 2017 zostają odwołane. Konsultacje zostaną odrobione w dniu 29.11.2017 od godz.09.05-09.55 - sala L302

dr hab. Maria Bernat, prof. PO

Wykład z przedmiot Handel i Inwestycje zagraniczne dla III roku Zarządzania 1 stopień st. Stacjonarne w dniu 24.11.2017 zostaje przeniesiony na dzień 25.11.2017 godz. 12.50-14.20 sale L-110
Seminarium dyplomowe III roku Zarządzania 1 stopień st. Stacjonarne w dniu 24.11.2017 zostaje przeniesione na 25.11.2017 godz. 14.20-15.25 sal L-112

dr. mgr sztuki Monika Haczkowska

Zajęcia z dr Moniką Haczkowską z II rokiem Ekonomii niestacjon. 1 stopnia,
które planowo maja odbyć się w sobotę 9 grudnia 2017 r., w całości zostają
przeniesione na 16 grudnia 2017 (sobota). Powodem zamiany terminów zajęć z dr
P. Zamelskim jest wyjazd na Konferencję naukową do Warszawy w dniach 8-9
grudnia 2017 r.