Strona główna

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dr inż. Katarzyna Widera

Dr inż. Katarzyna Widera informuje, że seminarium magisterskie dla I Ekonomii 2go stopnia odbedzie sie w dniu 21 czerwca 2017r. (środa), w godz. 13:00-14:30.

Mgr inż. Magdalena Ciesielska

Dr inż. Magdalena Ciesielska odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 20 czerwca 2017r. (wtorek), zajęcia ze studentami zostały odrobione w dniu 14 czerwca 2017r. (środa).

Dr inż. Justyna Zygmunt

Dr inż. Justyna Zygmunt informuje, że zajęcia z dnia 21 czerwca 2017r. (środa - zajęcia wg planu ustalonego na czwartek) zostają przeniesione na dzień 20 czerwca 2017r. (wtorek), z powodu wyjazdu służbowego.

Przeniesione zajęcia odbdaą się zgodnie z następującym harmonogramem:

 • godz. 7:30-8:15, sala L305, seminarium dyplomowe,
 • godz. 8:20-9:50, sala L305, Erasmus,
 • godz. 9:55-10:40, sala L305, konsultacje,
 • godz. 15:15-16:45, sala L103, konsultacje.

Dr inż. Katarzyna Widera

Dr inż. Katarzyna Widera informuje, że seminarium magisterskie dla I roku Ekonomii 2 go stopnia z dnia 8 czerwca 2017r. (konferencja wydziałowa) i 15 czerwca 2017r. zostaje przeniesione na dzień 21 czerwca 2017r. środa na godz. 10.00-11.30 L-303.

Dr Anna Jasińska-Biliczak

Dr Anna Jasińska-Biliczak informuje, że zajęcia z dnia 8 maja 2017r., które miały być odpracowane w dniu 29 maja 2017r., a nie zostały odpracowane w tym terminie z powodu wyjazdu służbowego, zostaną odpracowane w dniu 16 czerwca 2017r. w sali L312:

 • 7.30-8.15 wykład Jakość i ocena pracy grupa II ZARZ s IIst ZKL W
 • 8.20-9.50 ćwiczenia Jakość i ocena pracy grupa II ZARZ s IIst ZKL W
 • 10.50-11.35 seminarium dyplomowe

Dr Filip Tereszkiewicz

Dr Filip Tereszkiewicz informuje, że ze względu na udział w konferencji odwołuję zajęcia w dniu 13 czerwca 2017r.
Zajęcia zostaną odrobione w środę 14 czerwca 2017r.:

 • 11:00- 11:45 Erasmus
 • 11:55 - 12:40 Erasmus
 • 12:50 - 14:30 Seminarium III
 • 14:40 - 15:25 - konsultacje

Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO

Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO informuje, że z powodu udziału w Radzie Bibliotecznej konsultacje w dniu 14 czerwca 2017r. odbędą się od godz. 11.45-12.30 w sali L304.

Dr Monika Haczkowska

Dr Monika Haczkowska informuje, że zajęcia w dniach 13 - 14 czerwca 2017r. zostają odwołane z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

Odwołane zajęcia zostaną odrobione zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Administracja III rok - seminarium dyplomowe w dniu 20 czerwca 2017r. (wtorek), godz. 9:15-10:00, w sali L-321,
 • Ekonomia I rok II stopnia - seminarium  dyplomowe w dniu 20 czerwca 2017r. (wtorek), godz. 16:15-17:00, w sali L-321.

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj informuje, że w związku z chorobą dziecka wykład zaliczeniowy z Psychologii w pracy menedżera w dniu 10 czerwca 2017r. zostaje przesunięty z godziny 9.15 na 7.30.

Dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień informuje, iż zajęcia z przedmiotu Zarządzanie Projektami, które nie odbyły się w dniu 8 czerwca 2017r., ze względu na udział nauczyciela w konferencji naukowej, zostaną odrobione w dniu 9. czerwca 2017r. w godz. 12:00-15:00 w sali 217 w budynku CeNaBiz – podsumowanie semestralnego projektu w postaci wydarzenia POLIGENIUSZE WEiZ.

Dr inż. Katarzyna Widera

Dr inż. Katarzyna Widera informuje, że wykład ze Statystyki z demografią dla I roku Administracji w dniu 13 czerwca 2017r. (wtorek) zostaje przeniesiony z godz. 9.15-10.00 na godz. 11.00 - 11.45 do sali L-212.

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj

Dr inż. Kornelia Polek-Duraj informuje, że w dniu 6 czerwca 2017r. (wtorek) wykład dla I Ekonomii II stopnia z przsedmiotu "Psychologia w pracy menedżera" zostaje odwołany.

Wykład zostanie odpracowany w dniu 20 czerwca 2017r. (wtorek), w godz. 7:45-9:15, sala 3.