Strona główna

Odwołuję zajęcia z Controllingu personalnego w dniu 10.01. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym ze studentami terminie.