Strona główna

Informuję, że zajęcia z przedmiotu Analiza i planowanie strategiczne dla II roku Ekonomii i Zarządzania II stopnia, stacjonarne zostają przeniesione z dnia 8 stycznia br. na dzień 4 stycznia br., na godz. 15:30 (wykład), 16:25 (ćwiczenia), sala L3