Strona główna

dr Michał Bartoszewicz informuje, że na prośbę Studentów odwołuje zajęcia z przedmiotu Podstawy prawoznawstwa dla I roku Adm, St, z dnia 20 grudnia 2017 r.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach:
10 stycznia 2018 r. godz 11-12.40 (wykład) s. 312 L,
17 stycznia 2018 r. godz. 11- 11.45 (ćwiczenia), s. 312 L