Strona główna

Dr inż. Łukasz Dymek informuje, że zajęcia z przedmiotu Analiza i Planowanie Strategiczne dla II roku Ekonomii studiów Niestacjonarnych II stopnia zostają przeniesione z dnia 16 grudnia na dzień 13 stycznia godz. 8:20, sala 212.