Strona główna

Dr inż Dominika Matuszek informuje, że w dniu 18 maja 2017r. w sali E309c o godz. 13:45 odbędzie się wykład dla II roku TZiZC z przedmiotu Podstawy Żywienia Człowieka.
Wykład odbędzie się w ramach odrabiania zajęć z dnia 30 marca 2017r.