Strona główna

Dr hab. inż. Marian Bartoszuk, prof. PO odwołuje w dniu 8 grudnia 2016r. zajęcia w związku z wezaniem do obowiązkowego stawienia się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.