Strona główna

Zasady przydziału do grup dla Wydziału Budownictwa i Architektury:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Wszelkie zmiany grup przez poszczególnych studentów odbywać się będą wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.
 3. Zmiana grupy możliwa będzie w sytuacjach losowych na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, zawierającego dokumenty potwierdzające przyczynę, złożonego na Wydziale Budownictwa i Architektury w Biurze COS najpóźniej do końca pierwszego tygodnia zajęć.

 

Zasady przydziału do grup dla pozostałych wydziałów:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w sytuacji zamiany "jeden za jeden" -  poprzez zgłoszenie staroście roku, najpóźniej do 4 października 2016r.,

 

Wydział Budownictwa i Architektury:

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

 • automatyka i robotyka 1 st. (sem. 2),(sem. 4),(sem. 6)
 • automatyka i robotyka 2 st. (sem. 1)
  • systemy sterowania w automatyce i robotyce (sem. 3)
 • elektronika i telekomunikacja 1 st. (sem. 6)
 • elektrotechnika 1 st. (sem. 2),(sem. 4),(sem. 6)
 • elektrotechnika 2 st. (sem. 1)
  • elektroenergetyka przemysłowa (sem. 3)
 • informatyka 1 st. (sem. 2),(sem. 4),(sem. 6)
 • informatyka 2 st. (sem. 1)
  • informatyka w elektroenergetyce (sem. 3)
  • komputerowe wspomaganie projektowania (sem. 3)
  • informatyka w technice i zarządzaniu (sem. 3)
  • sieci komputerowe i systemy baz danych (sem. 3)
 • technologie energetyki odnawialnej 1 st. (sem. 2),(sem. 4),(sem. 6)
 • elektronika przemysłowa 1 st. (sem. 2),(sem. 4)
 • inżynieria biomedyczna 1 st. (sem. 2)

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:

Wydział Mechaniczny:

 • wspólne dla Wydziału Mechanicznego - pierwszy rok:
  • energetyka + mechanika i budowa maszyn + mechatronika (sem. 2)
 • energetyka 1st. (sem. 4), (sem. 6)
 • inżynieria chemiczna i procesowa 1st. (sem. 4), (sem. 6)
 • inżynieria środowiska 1st. (sem. 4), (sem. 6)
 • inżynieria środowiska 2 st.  (sem. 1)
  • gospodarka wodno-ściekowa (sem. 3)
  • instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne (sem. 3)
 • mechanika i budowa maszyn 1 st. (sem. 4), (sem. 6)
 • mechanika i budowa maszyn 2 st. (sem. 1)
  • komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (sem. 3)
  • komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości  (sem. 3)
  • maszyny i urządzenia przemysłowe (sem. 3)
 • mechatronika 1 st. (sem. 4), (sem. 6)
 • mechatronika 2 st. (sem. 1)
  • mechatronika w pojazdach i maszynach (sem. 3)
  • systemy automatyki i robotyki w mechatronice (sem. 3)
 • Transport (sem. 4)

 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych:

 • przemysłowe technologie informatyczne 1 st. (sem. 2)
 • systemy biotechniczne 1 st. (sem. 2)