Strona główna

Zasady przydziału do grup dla Wydziału Budownictwa i Architektury:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Wszelkie zmiany grup przez poszczególnych studentów odbywać się będą wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.
 3. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w sytuacjach losowych na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, zawierającego dokumenty potwierdzające przyczynę, złożonego na Wydziale Budownictwa w  Biurze COS, najpóźniej do 17.10.2015r.

Zasady przydziału do grup dla pozostałych wydziałów:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w następującej sytuacji:
 3. zamiana "jeden za jeden" - poprzez zgłoszenie staroście roku, najpóźniej do 2 pażdziernika 2015r.;

 

Wydział Budownictwa i Architektury:

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • ekonomia 1 st. (sem. 4)
 • ekonomia 2 st.
  • ekonomia menedżerska (sem. 2)
 • zarządzanie 1 st. (sem. 2)
 • zarządzanie 2 st.
  • logistyka managerska (sem. 4)
  • zarządzanie kapitałem ludzkim (sem. 4)

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:

Wydział Mechaniczny:

 • inżynieria środowiska 2 st.
 • mechanika i budowa maszyn 1 st. (sem. 2), (sem. 4), (sem. 6), (sem. 8)
 • mechanika i budowa maszyn 2 st.
  • komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (sem. 2), (sem. 4)
  • maszyny i urządzenia przemysłowe (sem. 4)
  • samochody i ciągniki (sem. 2)
  • komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (sem. 2)

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii: