Strona główna

Zasady przydziału do grup dla Wydziału Budownictwa i Architektury:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Wszelkie zmiany grup przez poszczególnych studentów odbywać się będą wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.
 3. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w sytuacjach losowych na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, zawierającego dokumenty potwierdzające przyczynę, złożonego na Wydziale Budownictwa w  Biurze COS, najpóźniej do 17.10.2015r.

Zasady przydziału do grup dla pozostałych wydziałów:

 1. Przy podziale na grupy obowiązuje zasada podziału wg alfabetu.
 2. Po opublikowaniu planów zajęć w Internecie (nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć) zmiana grupy możliwa będzie w następującej sytuacji:
 3. zamiana "jeden za jeden" - poprzez zgłoszenie staroście roku, najpóźniej do 2 pażdziernika 2015r.;

 

Wydział Budownictwa i Architektury:

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki:

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:

Wydział Mechaniczny:

 • wspólne dla Wydziału Mechanicznego - pierwszy rok
  • energetyka + inżynieria środowiska (sem. 1)
 • inżynieria środowiska 2 st. (sem. 1)
  • gospodarka ściekami i odpadami (sem. 3)
 • mechanika i budowa maszyn 1 st. (sem. 1), (sem. 3), (sem. 5), (sem. 7)
 • mechanika i budowa maszyn 2 st. (sem. 1)
  • komputerowe wspomaganie inżynierii wytwarzania i jakości (sem. 3)
  • samochody i ciągniki (sem. 3)
  • komputerowe wspomaganie projektowania i badania maszyn (sem. 3)
 • energetyka 1 st. (sem. 5)

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

 • fizjoterapia 1 st. (sem. 3), (sem. 5)
 • fizjoterapia jednolite magisterskie (sem. 1)
 • fizjoterapia 2 st. (sem. 1), (sem. 3)
 • wychowanie fizyczne 1 st. (sem. 1), (sem. 3), (sem. 5)
 • wychowanie fizyczne 2 st. (sem. 1), (sem. 3)