Strona główna

Rok akademicki 2017/2018

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Wydział Mechaniczny

Symbol "1 WM " na planach oznacza plany zajęć dla wszystkich kierunków z pierwszego roku studiów, I-go stopnia.

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Studium Języków Obcych

 Wydział Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć i terminami zjazdów (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.