Strona główna

Rok akademicki 2016/2017

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Wydział Mechaniczny

Symbol "1 WM " na planach oznacza plany zajęć dla wszystkich kierunków z pierwszego roku studiów, I-go stopnia.

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 • Plany zajęć
 • Plan zajęć dla Fizjoterapii Klinicznej - studia stacjonarne
 • Plan zajęć dla Fizjoterapii Klinicznej - studia niestacjonarne
 • Legenda do planu zajęć Fizjoterapii Klinicznej
 • Plany zjazdów studiów niestacjonarnych WF
 • Terminy zjazdów niestacjonarnych - kierunek Fizjoterapia
 • Terminy zjazdów niestacjonarnych - kierunek Wychowanie fizyczne
 • Zapisy na WF sekcyjny
 • Zapisy na WF sekcyjny dla II stopnia, studiów stacjonarnych
 • Plany zajęć (WF_sekcje)
 • Rozkład tygodni na studiach stacjonarnych
 • Opiekunowie studentów pierwszego roku
 • Obowiązkowe Szkolenie BHP dla studentów studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Studium Języków Obcych

 Wydział Inżynierii Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć i terminami zjazdów (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do dziekanatów poszczególnych wydziałów.